Základní informace

Sociálně aktivizační služby pro seniory a občany se zdravotním postižením jsou poskytovány v rámci placených služeb Denního stacionáře a Respitní péče.

Dále tyto služby mohou využívat klienti střediska Rehabilitace dle indikace odborného lékaře, kdy služby hradí zdravotní pojišťovna.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz