Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované služby

  • doprovody do škol, školských zařízení, do zařízení sociálních služeb, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce veřejné služby a jiné navazující sociální služby (doprovody tam a zpět)
  • sociálně terapeutické činnosti (udržení osobních a sociálních schopností a dovedností)
  • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
  • podpora sociálního začleňování – akce a aktivity pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením a zdravou populací
  • ambulantní - v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“, pravidelně každé pondělí od 14,00 do 17,00 hod. – výtvarný kroužek.
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

Forma odlehčovacích služeb

  • terénní - v domácím prostředí uživatele služby nebo jinde v terénu v okolí bydliště uživatele v rámci ČR; v pracovní dny, soboty a neděle od 7,00 do 22,00 hodin
  • ambulantní - v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“, pravidelně každé pondělí od 14,00 do 17,00 hod. – výtvarný kroužek.

 

Každý sudý pátek od 14,00 do 16,00 hod. – hudebně dramatický kroužek.

 

V období letních prázdnin každou středu od 9,00 do 11,00 hod. – rukodělný kroužek.

 

 

Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz