Nabídka služeb

Základní činnosti poskytované služby

Obecné metody:

Obecné metody jsou v souladu s § 37 ods. 2 zákona č. 108/2006 Sb., dále § 3, 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • základní poradenská činnost
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akce a aktivity pro děti/mladé lidi se zdravotním postižením a zdravou populací)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti.

Konkrétní metody přímé práce:

 • doprovody do škol, školských zařízení, do zařízení sociálních služeb, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce veřejné služby a jiné navazující sociální služby (doprovody tam a zpět)
 • v rámci volnočasových aktivit návštěva kulturních zařízení (kina, divadla, výstavy apod.), restauračních zařízení – podpora při placení či komunikaci s obsluhou
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - podpora při oblékání a obouvání, orientace v okolí, podpora při stravování, asistence v rámci hygieny, podpora v samostatnosti při jízdě dopravními prostředky, podpora a rozvoj komunikace – znalost a praktické využívání náhradních forem komunikace (gesta, Makaton, piktogramy obrázky …)
  • poskytování skupinové ambulantní služby: (rozvoj sociální interakce, hraní společenských her, výtvarné aktivity atd.).

 

Forma odlehčovacích služeb

 • terénní

-        v domácím prostředí uživatele nebo jinde v terénu, tj. v okolí bydliště uživatele

-        dále formou výletů (převážně v měsících červenec a srpen)

 

 • ambulantní

       v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 • individuální

-        pro 1 uživatele

-        může probíhat ambulantně nebo terénně

 • skupinová

-        pro 2 - 8 uživatelů

-        může probíhat ambulantně nebo terénně (výlety)

 Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz