Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Odlehčovací služby

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé dospělé se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb. Služba podporuje individualizaci v přístupu, tzn., že se přizpůsobuje časově, místně i náplní potřebám rodiny.

 

Cíle služby

 • poskytnout rodinám možnost odpočinku a úlevy od enormní psychické a fyzické zátěže vyplývající z péče o dítě či mladého dospělého se zdravotním postižením
 • podpora začleňování dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením mezi své vrstevníky a usilovat o rovný přístup k příležitostem
 • podpora co nejvyšší možné míry samostatnosti
 • rozvoj kompetencí klienta v oblasti rozhodování (s ohledem na věk a omezení v důsledku zdravotního postižení)
 • respekt k právům a individuálním potřebám klientů; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte, mladého člověka, rozvoj jeho schopností a dovedností (pracovník dává prostor k rozhodnutím a přáním dítěte, mladého člověka, s ohledem na jeho věk, mentální zralost a stanovený individuální plán)
 • respektování osobního prostoru (pracovník se pohybuje pouze v prostoru, který rodina pro službu vymezila, zachovává diskrétnost)
 • podpora samostatnosti dítěte a mladého člověka (komunikace s okolím, sebeobslužné činnosti – oblékání, obouvání)
 • citlivý, partnerský a odborný přístup (školení pracovníků v oblasti – zásad komunikace s osobami s mentálním postižením, používání jazykového programu MAKATON – gesta, výměnný obrázkový systém VOKS – fotky, piktogramy)
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby (pořádání společenských akcí)
 • rodiny trvale pečující o děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 2 let do dosažení 26 let
 • rodiny s dítětem a mladým dospělým se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným a osobám s autismem)
 • služba je poskytována rodinám z Havířova a obcí s místní působností a rodinám z Karviné.

 

Zásady poskytování služby

 • dostupnost, bezpečnost služby (bezbariérovost, služba je poskytována proškolenými odbornými pracovníky)

 

Cílová skupina

 • rodiny trvale pečující o dítě a mladé lidi se zdravotním postižením od 1 – 40 let (změna cílové skupiny od 1. dubna 2016)
 • rodina s dítětem a mladým dospělým se zdravotním postižením /mentálním, tělesným, kombinovaným, autismem)
 • služby je poskytována rodinám s Havířova a obcí místní příslušnosti a rodinám z okolních obcí (s dojezdem do 45 min veřejně dostupnou dopravou).

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz