Kontakt

Adresa:           Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Telefon:          596 885 678

Mobil:             725 852 994

Email:             ranapece-rad@ssmh.cz

 

Provozní doba

Služba rané péče je poskytována pondělí až pátek od 8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 16 hod. Většinou se jedná o terénní formu služby. Ambulantně je možné zastihnout pracovníka v pondělí od 13,00 – 16,00 hod. Na středisku bývá zpravidla přítomný alespoň jeden pracovník, který je schopen věnovat se žadateli/klientovi v rámci základního poradenství.

Rozsah služby je ovlivněn zkráceným úvazkem pracovníků.

Nevyhovuje-li provozní doba klientovi, je možné se dohodnout individuálně. V případech, že má klient časově náročné zaměstnání, pracuje na směny, má vzdálené bydliště atd., lze, s vědomím vedoucí, mimořádně uskutečnit setkání i mimo stanovenou provozní dobu.

Důležitá informace

Rodiny mající zájem o službu rané péče si mohou telefonicky či osobně domluvit termín návštěvy s pracovníkem služby. První konzultace probíhá obvykle v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“. Nejedná se však o závazné pravidlo, služba vychází vstříc místním i časovým možnostem rodiny. Následné dohodnuté návštěvy probíhají v rodinách.

 

Seznam pracovníků

Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska

Pavlína Blažková, DiS, poradenský pracovník a pracovník rané péče

Mgr. Hana Kominková, sociální pracovník (poradce)

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz