Nabídka služeb

Popis činnosti

  • Poradenská činnost
  • Besedy a přednášky školám a institucím se sociálním zaměřením (specializované na možnosti komunikace dětí/mladých dospělých se zdravotním postižením)
  • Tvorba individuálně přizpůsobených pomůcek
  • Půjčování speciálních pomůcek komunikačních, didaktických a rehabilitačních
  • Půjčovna odborné literatury pro klienty a studenty škol se sociálním zaměřením.

 

Způsob a forma poskytovaných služeb

Raná péče je většinou poskytována terénně v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu. Lze si domluvit konzultaci i ambulantní, a to v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ .

Důvody pro uskutečnění konzultace v Poradenském středisku mohou být:

  • prvotní osobní kontakt s rodinou
  • práce s dítětem se v rodině nedaří (rušivé vlivy okolí)
  • v rámci služby je využívána pomůcka, která je k dispozici pouze ve středisku

 

Intenzita služby vychází z potřeby klienta a personálních možností poskytovatele, dále ze stanovaného cíle spolupráce; průměrná délka konzultace je 1 – 2 hod.

 

 

 

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz