Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Odborné sociální poradenství

Poslání služby

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je příspěvkovou organizací Sociálních služeb města Havířova a poskytuje odborné sociální poradenství rodinám s dětmi a mladým dospělým se zdravotním postižením ve věku do 26 let (dále jen OSP).

 

Služba OSP poskytuje základní a odborné poradenství:

 • v oblastech orientace v sociálních systémech (dávky, služby) a v oblasti vzdělávání (spoluúčast na integraci do běžných škol)
 • vztahující se k volnočasovým aktivitám dětí se zdravotním omezením (informace o akcích, pořádání akcí apod.)
 • zařízením (výchovná a vzdělávací zařízení, sociální služby) a rodinám, která potřebují poradenství v oblasti narušených komunikačních schopností, poruch chování v souvislosti se zdravotním postižením.

 

Cíle služby

Hlavním cílem OSP je poskytnutí všech informací klientovi, které povedou k řešení jeho obtížné životní situace a následně k samostatnosti v rozhodování, jak svou situaci řešit tak, aby služby přestal potřebovat anebo aby je využíval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Dílčí cíle 

 • začlenění dětí s postižením do škol běžného typu - mateřská škola, základní, střední a vysoká škola (je-li to možné s ohledem na typ, rozsah postižení a zájem klienta), pokud to s ohledem na rozsah postižení možné nebude, podpora či pomoc s nástupem do Speciální školy
 • integrace do společnosti, umožnění kontaktu s dětmi bez zdravotního postižení
 • samostatnost rodin při práci se speciálními programy a metodami v oblasti komunikace
 • seznámení širší veřejnosti s problematikou lidí se zdravotním postižením – osvěta.

 

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • dostupnost, bezpečnost služby
 • poskytování služby bez jakéhokoliv náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků.

 

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným, osobám s autismem a s narušenými komunikačními schopnostmi v důsledku zde uvedeného zdravotního postižení);
 • místně: rodinám z Havířova a obcí v místní působnosti, v rámci Moravskoslezského kraje (terénní formou pouze v případě, že v dané lokalitě není podobná služba poskytována) pokud se týká osob a rodin s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi;
 • výchovná a vzdělávací zařízení, zařízení poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením;
 • věková kategorie do 26 let.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz