Ceník

Poskytované služby jsou pro osoby, které se Sociálními službami města Havířova uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče zdarma, jsou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz