Nabídka služeb

Doprovázení (pěstounských rodin)

Doprovázení je zaměřené na výkon pěstounské péče, poručnické péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu u osob pečujících/v evidenci, které mají s naší organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doprovázení se zaměřuje zejména na oblasti, které souvisí s péčí o dítě. Doprovázející sociální pracovnice zajišťuje a koordinuje potřebné služby a je s rodinou a dítětem v pravidelném kontaktu v minimálním rozsahu jednou za dva měsíce.

 

Odborná pomoc

Poskytujeme psychologickou, terapeutickou, nebo jinou odbornou pomoc v oblasti péče o svěřené dítě.

Službu poskytujeme ambulantně v Poradně v pracovních dnech od 6:30 do 18:30 hod. po předchozím objednání.

 

Aistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou

 Asistence při kontaktu dítěte s biologickou rodinou v souladu s jeho potřebami a individuálním plánem. Služba je zaměřena na podporu pěstounů a dětí v této situaci, přípravu všech zúčastněných před setkáním a poskytnutí bezpečného a neutrálního prostředí pro kontakt.

 

 

Vrstevnické skupiny

Realizujeme programy pro svěřené děti v doprovázených rodinách podporující rozvíjení sociálních a psychosociálních dovedností a osamostatňování.

 

Poradenství zájemců o náhradní rodinnou péči

Předáváme základní informace o náhradní rodinné péči a možnostech podávání žádostí. 

 

Vzdělávací programy

Nabízíme vzdělávací programy, jejichž cílem je zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě formou jednodenních vzdělávacích programů a víkendových vzdělávacích programů.

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz