Dokumenty

Zpráva o činnosti za rok 2016 - Khamoro - odborné sociální poradenství.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2017 - Khamoro - odborné sociální poradenství.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2018 - Khamoro - odborné sociální poradenství.pdf

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz