Odborné sociální poradenství - OSP

Poradíme Vám:

- jak jednat se zaměstnavatelem

- jak rozumně finančně hospodařit

- jak se nezadlužit, popř. nezvyšovat svou zadluženost

- jak si vyhledávat, získat a udržet zaměstnání

 

Provozní doba :

Pondělí: 13.00 - 17.00 hod
Středa: 9.00 - 12.00 hod
Pátek: 9.00- 12.00 hod

 

Pevná telefonní linka: 596 811 736

E-mail: khamoro@ssmh.cz

 

Pracovníci: Mgr. Andrea Kiedroňová, sociální pracovnice

Kontakt:  596 811 736, 720 156 426

Email: kiedronova.andrea@ssmh.cz

Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz