Vedení

Ředitel
Ing. Milan Černý
tel.č.: 599 505 312
e-mail: reditel@ssmh.cz; sekretariat@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Ekonom, zástupce ředitele
Ing. Jana Kutajová
tel. č.: 599 505 332
e-mail: ekonom@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

 

 

Kontaktní  a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi
Mgr. Michal Fabian, DiS.
tel. č.: 596 884 854, 602 715 805
e-mail: fabian.michal@ssmh.cz
adresa: Hřbitovní 12, 736 01 Havířov-Šumbark

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Mgr. Michal Fabian, DiS.
tel. č.: 596 884 854, 602 715 805
e-mail: fabian.michal@ssmh.cz
adresa: Hřbitovní 2, 736 01 Havířov-Šumbark

 

Respitní odlehčovací péče
Martina Šotkovská
tel. č.: 596 477 322
e-mail: respit@ssmh.cz
adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

 

Domácí péče
Mgr. Kateřina Kubicová
tel. č.: 596 477 319
adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

 

Rehabilitace
Eva Marečková
tel. č.: 596 828 460
adresa: Karvinská 3, 736 01 Havířov-Město

 

Zařízení pro zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí do věku do 3 let
Jana Wislová
tel.č.: 596 815 763
adresa: Edisonova 1, 736 01 Havířov-Město


Vedoucí středisek sociálních zařízení 
Mgr. Kateřina Kubicová
tel. č. 596 477 310, 602 728 819
e-mail: kubicova.katerina@ssmh.cz
adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

Pečovatelská služba
Bc. Kateřina Svačinová (596 477 313)
tel. č.: 596 411 031, 602 572 747
e-mail: ps@ssmh.cz
adresa: Moskevská 1103/1f, Havířov-Město736 01

Denní stacionář
Mgr. Kateřina Kubicovátel.č.: 596 477 310, 596 477 321, 723 659 912
e-mail: stacionar@ssmh.cz
adresa: Moskevská 1103/1f, Havířov-Město736 01

Odborné sociální poradenství pro seniory
Mgr. Kateřina Kubicová
tel.č.: 596 477 320
e-mail: poradnasenior@ssmh.cz
adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město

 

Středisko poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Mgr. Ivana Petřeková
tel.č.: 599 505 324

e-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Služby pro pěstounské rodiny

Mgr. Ivana Petřeková
tel.č.: 599 505 324
e-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Poradenské centrum KHAMORO

Terénní programy 

Mgr. Ivana Petřeková
tel. č.: 599 505 324
e-mail: petrekova.ivana@ssmh.cz
adresa: Jarošova 31b, Havířov – Šumbark, 736 01

 

Středisko prevence

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Michaela Režňáková
tel. č.: 599 505 322, 607 268 748
e-mail:  sluzbyprorodiny@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Centrum prevence
Mgr. Michaela Režňáková
tel. č.: 599 505 320, 607 268 748
e-mail: centrumprevence@ssmh.cz
adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí

 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
Mgr. Renáta Vališová, DiS.
Adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město
tel. č.: 596 885 678
e-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz

Odlehčovací služby terénní
Mgr. Renáta Vališová, DiS.
tel. č.: 596 828 720
e-mail: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Služby rané péče
Mgr. Renáta Vališová, DiS.
tel. č.: 596 885 678
e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Odborné sociální poradenství
Mgr. Renáta Vališová, DiS.
tel. č.: 596 885 678
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

 

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz