Poradenské centrum KHAMORO

Občanům z Havířova - Šumbarku a Havířova - Prostřední Suché poskytujeme sociální služby v nově vybudovaném Poradenském centru KHAMORO.

Uživatele sociálních služeb podporujeme při řešení problémů, které se týkají:

- zadlužení

- sníženého uplatnění osob na trhu práce

- ztráty bydlení

- stabilizace finanční situace

- péče o děti a výchovných problémů

- jednání na úřadech a v institucích

 

Zřizovatel: Statutární město Havířov

Provozovatel: Sociální služby města Havířova

Adresa: Jarošova 31b, Havířov – Šumbark

Historie:

Od 1.1.2012 zahájilo svou činnost Poradenské centrum, které poskytuje sociální služby v sociálně vyloučených romských lokalitách  Havířov-Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá. Jedná se o tyto služby – odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhové poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Činnost tohoto zařízení probíhá na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené mezi Magistrátem města Havířova a Sociálními služby města Havířova.

V období od 1.1.2012 do 20.3.2012  probíhalo poskytování služeb v provizorních prostorách v budově Sociálních služeb města Havířova na ul. Přemyslova v Havířově – Podlesí, od 20.3.2012 se centrum nachází v nově vybudovaných prostorách na ulici Jarošova 31b v Havířově-Šumbarku. 

Provozování tohoto centra je obsahem projektu Služby poradenského centra Khamoro a je financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, v oblasti podpory 4.3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit s registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/55.00010. Hlavním cílem projektu je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit Havířova prostřednictvím poskytování sociálních služeb a odstraňování bariér přístupu na trh práce.

 

Služba  „Odborné sociální poradenství“ byla ke dni 31.12.2020 zrušena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ byla ke dni 31.12.2020 zrušeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz