Dokumenty

Etický kodex pracovníků Centra prevence.pdf

Zpráva o činnosti za období od 1.1.- 31.12.2012.pdf

Zprava o činnosti za období od 1.1. - 31.12.2013.pdf

CERTIFIKÁT.PDF

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz