Nabídka služeb

Programy ke stažení

1. Dlouhodobý terénni program prevence pro MŠ a I. stupeň ZŠ

2. Dlouhodobý_program_prevence_pro_II. stupeň ZŠ a SŠ

3. Adaptačni_program_pro_nově_sestavené_třidy_II. stupně ZŠ a SŠ

4. Intervenční_prožitkový_program pro třídní kolektivy ZŠ a SŠ

5. Informačni_servis_pro_rodiče

6. Individuální_konzultace

7. Exkurze_na_Centru_prevence

8. Psychosociální průprava Co se mě (ne)dotýká

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz