Vyřizování stížností

  • V případě nespokojenosti s poskytováním programu CP má klient možnost podat písemnou či ústní stížnost.
  • Stěžovat si klient může sám nebo prostřednictvím svého zástupce nebo jiné osoby.
  • Stížnost bude příslušným pracovníkem zaevidována v Knize stížností, v případě ústní stížnosti nejdříve sepsána.
  • Stížnosti přijímá vedoucí zařízení (Bc. Michaela Režňáková), v případě její nepřítomnosti její zástupce či jiný pracovník zařízení, pokud se nejedná o stížnost na tohoto pracovníka. Oslovený pracovník posoudí závažnost a oprávněnost stížnosti a rozhodne o dalším řešení. Stížnost bude v co nejkratším termínu (nejpozději do 28 dní od podání stížnosti) řádně prošetřena a v případě jejího oprávnění bude učiněno příslušné opatření, které vychází na základě obsahu stížnosti. Vedoucí zařízení písemně informuje klienta o způsobu vyřízení stížnosti.  O způsobu vyřízení stížnosti provede zápis a informuje ředitele organizace. V případě, že si klient chce stěžovat anonymně, použije k tomu určenou papírovou obálku na nástěnce v učebně nebo schránku v čekárně. Vyřízení stížnosti pak bude vyvěšeno vedle nástěnky.
  • Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti nebo v rámci stížnosti na vedoucí zařízení se klient může obrátit přímo na ředitele Sociálních služeb města Havířova (Ing. Milan Černý, Přemyslova 12/1618, 736 01  Havířov-Podlesí, tel.: 599 505 312) nebo na další osoby viz vyvěšené kontakty na nástěnce v učebně.
  • Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb budou brány jako možný podnět pro rozvoj a zlepšování služby nabízené Centrem prevence.
  • Stížnost nesmí klienta znevýhodňovat při zájmu o další poskytnutí služby.

 

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz