Historie CP

Centrum prevence vzniklo původně jako městská instituce, která zahájila svou činnost dne  5. 5. 1998. Od roku 1999 do dubna roku 2010 realizovala Centrum prevence Charita Český Těšín. Současným realizátorem celého projektu jsou Sociální služby města Havířova, se sídlem Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov-Podlesí.

Poskytované služby vycházejí ze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Standardy jsou základním nástrojem pro zabezpečení kvality a účinnosti poskytované péče.

V květnu 2014 získalo Centrum prevence "Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování". 

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz