Poradenství pro osoby zdravotně postižené

Poradenství pro osoby zdravotně postižené je součástí základního sociálního poradenství, podává potřebné informace, které pomohou řešit vaši tíživou životní situaci (služby, pomoc, dávky apod.).

Kontakt:

Recepce: 596 477 300, 596 411 031

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz