Poskytované činnosti

Poskytované činnosti KPC:

a)   Základní činnosti:

 • Kontaktní práce.
 • Výměnný program injekčních stříkaček, informace o bezpečném užívání, bezpečném sexu, infekčních nemocech a možnostech testování.
 • Poskytování zdravotnického materiálu (sterilní vody, desinfekční tampony, kondomy, kapsle, těhotenské testy apod.).
 • Základní zdravotní ošetření.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (WC, sprcha).
 • Sociální práce (zprostředkování detoxikace, léčby závislosti, komunikace s úřady, doprovody klientů, korespondenční práce s klienty).
 • Individuální poradenství (prevence relapsu, práce
  s motivací, předléčebné poradenství, doléčování).
 • Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů drog, rodinné poradenství.
 • Podpora v krizi (osobně, telefonicky, emailem).

b)   Doplňkové činnosti:

 • Praní prádla.
 • Sušení prádla na sušáku.
 • Potravinový servis (čaj, vitamín).
 • Odběry moči na zjištění přítomnosti návykových látek v těle.

c)    Činnosti za úplatu:

 • Poskytnutí kávy 3,-Kč    
 • Sušení prádla v sušičce 22,- Kč
 • Praní prádla v automatické pračce 25,- Kč

d)   Činnosti pro veřejnost:

 • Prezentace a medializace služby KPC (besedy, přednášky).
 • Sběr a likvidace odhozených injekčních stříkaček.
 • Mapování drogové scény.

Ceník fakultativních úkonů platných od 1.4.2022.pdf

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz