Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

  • právo na rovný přístup ke službě,
  • právo na odbornou péči,
  • právo na informace (nabídka služby, pravidla),
  • právo odmítnout nabízenou službu,
  • právo na ochranu osobních a citlivých údajů,
  • právo nahlédnout do dokumentace, kterou zařízení o klientovi vede,
  • právo znát jméno pracovníků, kteří s ním pracují,
  • právo podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti.
  • právo v rámci své spolupráce se zařízením spolupracovat také s těmi fyzickými a právnickými osobami, které označí v zájmu dosažení svých cílů.

Povinnosti klientů

  • dodržování pravidel zařízení.
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz