Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

2019-01-14 07:01:18

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

pro uživatele  a žadatele o odlehčovací službu

Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

Telefonické kontaktování pracovníků je možné

na tel. č.:  724 538 804 (koordinátor),

popř. tel.č.: 596 885 678 (pevná linka).

 

Původní tel. č. číslo 596 828 720 je mimo provoz!!!

2019-01-11 07:01:02

Aktivizační program v Denním stacionáři

  3. 1. 2019      Canisterapie

  9. 1. 2019      Zábavné dopoledne  MŠ Žákovská

18. 1. 2019      Bohoslužba

21. 1. 2019      Biblioterapie – letem Havířovem

25. 1. 2019      Ohlédnutí za rokem 2018 s prezentací fotografií

28. 1. 2019      Canisterapie 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Tým pracovnic sociální služby Denního stacionáře

2019-01-10 08:01:04

Program odlehčovací služby na leden

  7. 1. 2019      Výstava fotografií: Foto lovy v přírodě (KD Radost)

14. 1. 2019      Malba polární záře

21. 1. 2019      Výstava fotografií: Takový jiný života v Asii (KD Petra Bezruče)

28. 1. 2019      Příprava svačiny: variace pomazánek (sýrová a vajíčková)

Za nepříznivého počasí bude ambulantní odlehčovací služba probíhat v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD", kdy bude čas věnován výtvarnému tvoření.

2019-01-10 07:01:11

Akce Kapr "RaD"ek

Dne 14.12.2018 se od 15 hodin uskuteční v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD akce

 

Kapr "RaD"ek.

 

Bližší informace viz pozvánka

Pozvánka na akci Kapr "RaD"ek 2018.pdf

2018-12-14 12:12:28

Akce ve středisku KHAMORO

M i k u l á š s k é  t v o ř e n í  pro rodiče s dětmi 

připravily v prostorách Poradenského centra KHAMORO 3.12.2018 jeho pracovnice. Maminky se s dětmi a s pracovnicemi sešly v pondělních odpoledních hodinách ke společnému posezení a tvoření, během kterého si vlastnoručně vyrobily různé zápichy, obrázky a přáníčka s vánoční tématikou. Maminky a pracovnice se shodly, že akce byla úspěšná a všem se velmi líbily výrobky dětí.

 

2018-12-11 06:12:29

Akce v Nízkoprahovém denním centru

Turnaj v NDC – Člověče, nezlob se!

Zaměstnankyně služby NDC uspořádaly pro své klienty turnaj ve známé stolní hře, Člověče, nezlob se! Hra, která je plná zvratů a dramatických chvil, probíhá již od 19. 11. 2018. Nejúspěšnější účastníci turnaje budou známi ve čtvrtek 20. 12. 2018. Pro nejlepší hráče jsou připraveny drobné věcné ceny.

 

Vánoční akce pro uživatele služby NDC – 20. 12. 2018

Program:

08:00 – 10:00   

poskytnutí nízkoprahových činností

10:00 – 12:00   

výdej vánoční polévky, poslech a zpěv koled                                 

12:00 – 15:00   

nadělování dárků, hra na kytaru, vyhlášení výsledků ve stolní hře Člověče, nezlob se!

2018-12-10 08:12:59

Předvánoční pohodové odpoledne v jeslích

Dne 12. 12. 2018 se od 15.30 hodin uskuteční v jeslích na ul. Edisonova 1 v  Havířově – Městě

„Předvánoční pohodové odpoledne".

 

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na společné zdobení perníčků a výrobu vánočních ozdob.

2018-11-27 14:11:18

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizuje projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Projekt bude ukončen k datu 30.4. 2018.


2018-11-21 12:11:05

Centrum drogové pomoci mění název služby

S účin­ností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

2018-11-12 11:11:34

Lampionový průvod

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" si vás dovoluje pozvat na

Lampionový průvod.

Termín konání: 15. 11. 2018 v době od 16 do 18 hodin.

 

Bližší informace viz pozvánka 

Pozvánka na Lampionový průvod 2018.pdf

2018-11-02 14:11:44

Týden rané péče a Den otevřených dveří

PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO RODINU A DÍTĚ „RaD“

vás zve na

Den otevřených dveří a

Výstavu prací dětí se zdravotním postižením

konanou v rámci celorepublikové akce TÝDEN RANÉ PÉČE

 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je jedním ze středisek Sociálních služeb města Havířova. Poskytuje služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Každoročně se zapojuje do celorepublikového TÝDNE RANÉ PÉČE, letos se sloganem  „Na lidech záleží“.

 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ v KNIHOVNĚ

I nám záleží na každé naší rodině, na každém dítěti, a proto vás zveme na výstavu prací dětí se zdravotním postižením. Výstavu budete moci navštívit v průběhu měsíce listopadu 2018 zdarma v přízemí Městské knihovny Havířov, ul. Šrámkova 2 (u Magistrátu města Havířova).

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v „RaD“u

Kdybyste se rádi blíže seznámili se službami Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“, zveme vás ve čtvrtek 8. 11. 2018 na Den otevřených dveří, ul. Atriová 5, Havířov (za kostelem Sv. Anny, u Stromovky). Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ nabízí poradenské služby:  

RANOU PÉČI - (pro děti raného věku do 7 let)

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - (pro rodiny s dětmi školního věku se zdravotním postižením)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - (pro rodiče/pečující osoby s dítětem se zdravotním postižením od 1 - 40 let věku)

 

Kontakty: 725852994; poradenskestredisko-rad@ssmh.cz; ranapece-rad@ssmh.cz;odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

 

Pozvánka:

Týden rané péče 2018.pdf

2018-10-18 09:10:04

Zahradní slavnost

Dne 21. 9. 2018 u hasičů v Životicích, teče voda po kbelících.

Hasič svaly musí mít, vodu hadicí pumpováním protlačit.

Dobrou mušku hodem do plechovek cvičit, hadici rozvinout a stočit.

Voda dobrý vděčný živel je, šetřit ji však dobré je.

Po lžičkách jí přenášet umíme a cestou na lžíci míček neztratíme.

Ukázka posádky rychlého oblékání a nástup do vozu se nám líbila, a naše tělíčka dobrým jídlem a pitím se posilnila.

Na závěr akce auto uhasili a řidiče zachránili. Hodně jsme si to tu užili, vždyť jsme se tu těšili.

 

Moc děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Životic za super program na naší Zahradní slavnosti.

A děkujeme Všem zúčastněným rodinám za vytvoření pohodové a hravé atmosféry.

Těšíme se na další společné akce s Vámi.

                                                                                                            Pavlína Blažková a tým z RaDu

 

2018-10-05 08:10:33

„Dětský bazárek“

Poslední srpnový den, se v prostorách Sociálních služeb města Havířova na ulici Přemyslova 1618/12, konal „Dětský Bazárek“, který pořádal tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny. Při akci měly pěstounské rodiny možnost bezpeněžné výměny dětského oblečení, hraček a sportovního vybavení. Bylo z čeho vybírat a podle ohlasů se akce povedla a plánuje se ji zopakovat. Věci, které se nerozdaly, byly věnovány mezinárodní humanitární organizaci ADRA.

Za tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny děkujeme všem zúčastněným pěstounským rodinám a vážíme si toho, že se zapojily a pomohly nápad s dětským bazárkem dotáhnout do konce a poslaly pro ně již nepotřebné věcí dál do světa.

 

2018-09-24 10:09:17

Rehabilitace - ordinační hodiny lékaře

Na středisku rehabilitace dochází ke změně ordinační doby lékaře takto:

 

středa od 7.00 do 15.30 hod.

 

 

 

2018-08-31 14:08:00

Výlet do ZOO v Ostravě

Dne 21. 6. 2018 pořádalo Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ celodenní výlet  do ZOO v Ostravě.

Sešli jsme se na vlakovém nádraží v Havířově a vlakem jsme se vydali na cestu do Ostravy. Cestu jsme zdárně zvládli a přes menší úskalí jsme nakonec šťastně do ZOO dojeli. Po zakoupení vstupenek začala prohlídka zvířat. Nechybělo ani řádné občerstvení a dovádění u vodních trysek.

Všichni účastníci byli z výletu nadšení a za slunečného počasí jsme si návštěvu v ZOO užili.

 

2018-06-29 10:06:54

Víkendový pobyt pro rodiny rané péče

Již podruhé v tomto roce se klienti služby raná péče účastnili víkendového pobytu s cílem zvýšení kompetencí rodin, které pečují o dítě se speciálními potřebami. První pobyt se uskutečnil v Horní Lomné a byl na téma „Jak se žije na hradě“. Druhý byl by Bílé a tématem bylo „Jak se žije v pravěku“.

Víkend byl relaxační, oddychový a také vzdělávací. Pobyt byl dotován z projektu EU a KÚ MSK. Děkujeme za příjemný čas a doufáme, že se zase brzy setkáme na další společné akci.

 

Pracovníci Poradenského střediska „RaD“

 

2018-06-26 09:06:01

Pomoc při přípravě na opravné zkoušky

Žákům základních škol z lokality Havířov – Šumbark nabízíme pomoc při přípravě na opravné zkoušky dle podkladů, které žáci obdrží ve škole.

 

Příprava bude probíhat během měsíce srpna (nebo dle domluvy).

Termín pro přihlášení: do 13. července 2018

Po až Pá od 8:00 do 11:00 hodin, a v Po a St také od 13 do 16 hodin

 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Služba je kapacitně omezená.

Příprava bude probíhat po domluvě s rodiči v dopoledních nebo odpoledních hodinách v domácnosti, maximálně 1 hod. denně.

Kontakt: 596 811 736 Poradenské centrum KHAMORO (Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark)

    720 156 476 Bc. Vladimíra Waidlichová; 720 156 426 Mgr. Andrea Gawlasová

 

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO

2018-06-22 07:06:40

Smažení vaječiny

V pátek 22. 6. 2018 se od 9:00 do 10:00 uskuteční pro klienty Nízkoprahového denního centra akce „Smažení vaječiny“.

Akce bude spojená s úklidem hospodářské budovy a zahrady.

 

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na další týden.

 

 

 

Na setkání se těší pracovníci Nízkoprahového denního centra.

2018-06-18 12:06:05

„S pěstounem na kafíčko“

Tým našich pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny uspořádal ve dnech 10. října a 19. října 2017 akci „S pěstounem na kafíčko“ k propagaci pěstounské péče a seznámení veřejnosti a potenciálních zájemců o náhradní rodinnou péči.

Akce se konaly v odpoledních hodinách v prostorách e-shopu Wayfarer, které jsme mohli využívat bezplatně. Po oba dny byly na akci využity propagační materiály a podpůrné předměty v rámci kampaně Dejme dětem rodinu.

Akce se zúčastnilo celkem 10 zájemců o NRP z řad veřejnosti a 8 spolupracujících pěstounů, kteří odpovídali na jejich dotazy. Z hodnotících dotazníků vyplynul přínos a spokojenost zájemců o NRP s průběhem akce, kteří ocenili zejména možnost neformálních rozhovorů se zkušenými pěstouny. Tato akce byla kladně hodnocena také zúčastněnými pěstouny, kteří se rádi podělili o své zkušenosti a motivovali další zájemce o NRP.

 

Za tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny děkujeme všem zúčastněným.

 

2018-05-28 07:05:42

Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi

Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi  připravily v prostorách Poradenského centra KHAMORO jeho pracovnice. Maminky se s dětmi a s pracovnicemi sešly v pondělních odpoledních hodinách ke společnému posezení a tvoření, během kterého si vlastnoručně vyrobily různé zápichy, obrázky a přáníčka s velikonoční tématikou. Maminky a pracovnice se shodly, že akce byla úspěšná a všem se velmi líbily výrobky dětí.

 

2018-05-14 13:05:38

Pálení čarodějnic

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC            

          dne 4. 5. 2018 od 15,00 do 17,30 hod v  Poradenském středisku „RaD“

Program:

 • hry pro děti
 • tancování
 • oheň a opékačka (dobroty na opékání si vezměte vlastní)
 • pálení čarodějnice

Těšíme se na účastníky v kostýmech a vítáme dobroty k zakousnutí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Přijďte si společně začarovat a užit si odpoledne.

                                                             

                                                                                                              vaše Čarodějnice „RaD“ušky

2018-05-04 14:05:43

Den autismu v Havířově

SVĚTOVÝ DEN AUTISMU  V HAVÍŘOVĚ 

 

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD, Vás pod záštitou primátorky Mgr. Jany Feberové zve na již 2. oslavu Dne autismu v Havířově

k obchodnímu domu Elán v Havířově

  v sobotu 7. dubna od 10,00 do 13,00 hod.

V případě nepříznivého počasí pak náhradní termín 14. dubna 2018 ve stejný čas.

Přijďte si vyzkoušet, jak se učí, jak si hrají a jak komunikují autisté. Pro děti budou připraveny venkovní i stolní hry, zábava a také malé překvapení, které jistě potěší nejen malé, ale i velké návštěvníky. Rádi si s vámi budeme povídat o všem, co vás o autismu zajímá. Akce bude doplněna fotografiemi ze Dne Autismu z loňského roku.

Symbolicky budeme předávat balónek a drobnosti v barvě typické pro autismus. Modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření. To je jedna z oblastí, ve které mají lidé s Poruchou autistického spektra největší potíže.

Pojďme společně tyto děti a jejich rodiny podpořit.

  „ROZSVIŤTE SE MODŘE“

Zapojit se můžete jakkoli – rozsvítit modrou žárovku ve svých domovech nebo kancelářích, obléci se do modrého nebo si na oblečení připnout modrou stužku…

Součástí akce je nasvícení Kulturního domu P. Bezruče v Havířově.

 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Pozvánka na Den autismu 2018.pdf

2018-03-27 10:03:44

Centrum pro rodinné pečující

Od 3. 4. 2018 bude v našem městě otevřeno Centrum pro rodinné pečující, které nabídne své služby právě pečujícím rodinám.

 Poskytované služby:

 •  poradenský servis pečujícím osobám,
 •  propojování sociální a zdravotní služby ve prospěch řešení nepříznivé životní situace klienta a jeho rodiny,
 • poskytování přehledu o možných a dostupných službách odpovídající potřebám pečujících rodin a zabezpečovat k nim přístup,
 • podpora pečujících rodin formou svépomocných skupin zaměřených na sdílení zkušeností či starostí,
 • vzdělávací programy pro rodinné pečující.

 

Slavnostní otevření proběhne dne 3 4. 2018 v čase od 10,00 hodin. Srdečně Vás zveme na prohlídku prostor a diskuzi věnovanou problematice rodinné péče.

 

Centrum naleznete v objektu Sociálních služeb města Havířova na ul. Moskevská 1103/1f v Havířově - Městě.

2018-03-16 10:03:39

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro pěstouny

Milí pěstouni,

pracovnice Služeb pro pěstounské rodiny připravily pro Vás "Nabídku vzdělávacích programů pro rok 2018". Tato nabídka je vyvěšena na webových stránkách organizace v záložce Služby pro pěstounské rodiny, sekce Dokumenty.

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se některého programu, kontaktujte prosím, své doprovázející sociální pracovnice.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pracovnice Služeb pro pěstounské rodiny

2018-01-18 14:01:16

Vrstevnická skupina

Pracovnice Služeb pro pěstounské rodiny uspořádaly v podzimním období letošního roku program pro dospívající děti vyrůstající v pěstounské péči. Cílem programu bylo poradenství při osamostatňování. Setkávání se účastnilo 9 dospívajících ve věku od 16 do 18 let.

V období od 4. 10. do 15. 11. 2017 proběhlo celkem 7 setkání vrstevnické skupiny v rámci, kterých se dospívající zúčastnili několika exkurzí a workshopů (spolek Portavita, Dům na půli cesty Heřmánek, Úřad práce, workshop Finanční svoboda, workshop s Bc. Veličkou), na kterých byli postupně seznámeni s problematikou samostatného bydlení, sociálních dávek a příspěvků, hospodaření s vlastními financemi, získávání zaměstnání, vedením domácnosti a také s otázkami ohledně mezilidských a partnerských vztahů a přátelství.

Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem lektorům a zúčastněným za aktivní zapojení, sdílení zkušeností a otevřenost. Současně děkujeme dospívajícím dětem za cenné podněty a kladné hodnocení, které jsme obdrželi díky Vaší zpětné vazbě.

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2017-11-22 10:11:11

Změna provozní doby právního poradenství

Od pondělí 9.10.2017 dochází u právního poradenství ke změně provozní doby:

 

Pondělí     6.30 - 11.00   12.00 - 16.30   jen pro objednané klienty

Úterý        6.30 - 11.00   12.00 - 14.30

Středa      6.30 - 11.00   12.00 - 15.00

Čtvrtek     6.30 - 11.00   12.00 - 14.30

Pátek        6.30 - 11.30  

 

Objednávání klientů na telefonním čísle: 599 505 333.

 

Upozornění - objednaní klienti mají přednost.

2017-10-10 07:10:33

Pozvánka na akci “S pěstounem na kafíčko“

Akce je určena pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o náhradní rodinné péči z pohledu samotných pěstounů.

Doslova dát si kafe s pěstounem. Zeptat se, jaké to je být pěstounem, jak se k tomu může člověk dostat…a spousta dalších otázek, které Vám běží hlavou.

Touto akcí, chceme přiblížit veřejnosti život pěstouna a informovat tak o možnostech pomoci opuštěným a ohroženým dětem.

Na akci budete mít možnost vést anonymní rozhovor s některým z pěstounů, jenž se věnuje některému z druhů pěstounské péče (příbuzenská, cizí, přechodná), nebo odborným pracovníkem pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče.   

Akce proběhne v rámci dvou odpoledních setkání začátkem října 2017 v termínech

10. 10. 2017 a 19. 10. 2017 v čase od 16:00 do 18:00 hod.  v prostorách e-shopu WAYFARER pod restaurací NELLI na ulici Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov – Město.

 

Pozvánka:

S pěstounem na kafíčko.pdf

2017-09-05 08:09:15

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny uspořádaly v letošním půlroce dva vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny. Pobyty proběhly v měsíci květnu a červnu v hotelu Rajská Bouda v Malenovicích. Vzdělávací víkendy byly organizovány vzdělávacím střediskem Sociální akademií, financovány byly ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Květnové vzdělávání pro pěstouny bylo zaměřeno na komunikaci se školou a šikanu, červnové vzdělávání na kyberšikanu a rizika elektronické komunikace, netolismus a gambling. Lektorem obou víkendových vzdělávání byl Bc. Tomáš Velička.  Pěstouni si prostřednictvím tohoto vzdělávání naplnili 20 hodin z 24 hodin povinného vzdělávání. Pro děti byl v rámci vzdělávání jejich pěstounů připraven zajímavý program vedený zkušenými animátory pod vedením Adama Němce.

Již teď se těšíme na další pobyt v září a říjnu 2017.

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2017-07-11 10:07:12

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Vrstevnická skupina pro dospívající děti

Pracovnice služby uspořádaly v podzimním období roku 2015 program pro dospívající děti ve věku od 16 let vyrůstající v pěstounské péči v rodinách, se kterými má SSmH uzavřenou dohodu o výkonu PP. Cílem programu je poradenství při osamostatňování mladých dospělých žijících v náhradní rodinné péči.  Setkání se pravidelně účastnilo 5 dospívajících ve věku od 17 do 19 let.

V období od 8. 10. do 2. 12. 2015 proběhlo v prostorách služby celkem  8 setkání vrstevnické skupiny, na kterých byli dospívající postupně seznámeni s problematikou samostatného bydlení, sociálních dávek a příspěvků, hospodaření s vlastními financemi, získávání zaměstnání, vedením domácnosti a také s otázkami ohledně mezilidských a partnerských vztahů a přátelství.

Touto cestou chceme také ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za aktivní zapojení, sdílení Vašich zkušeností a otevřenost. Současně děkujeme za cenné podněty a kladné hodnocení, které jsme obdrželi díky Vaší zpětné vazbě.

 

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2015-12-15 08:12:46

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Lymfatické přístrojové masáže

Středisko Rehabilitace nabízí od měsíce října 2015

zvýhodněné ceny lymfatických přístrojových masáží.

Cena za 1 masáž:       100,- Kč

Cena za 10 masáží:    950,- Kč.

 

Při platbě je možné využít také čerpání fondu FKSP.

Lze použít jako dárkový poukaz.

 

Bližší informace na tel.: 596 828 460 nebo osobně na středisku Rehabilitace SSmH, ul. Karvinská 3, Havířov-Město.

2015-10-12 14:10:54

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz