Týden s "RaD"em - skupinová odlehčovací služba

Týden s RaDem

2022-07-29 08:07:25

Dny rodin

Dny rodin 2022

2022-07-22 14:07:54

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

2022-07-22 13:07:14

Zakončení školního roku s Poradenským střediskem „RaD“

Ve středu jsme vlakem odcestovali na výlet do Hobby parku.

Počasí nám přálo, děti si vyzkoušely prolézt provazový hrad, užívaly si na houpačkách, otestovaly všechny skluzavky a tobogány, promasírovaly si nohy v pískovišti, prohlédly si zvířátka v ZOO koutku, ochladily se u pumpy s vodou a otestovaly si kondici na posilovacích strojích.

Jízda vlakem byla pro děti dobrodružstvím, mnohé úspěšně překonaly svůj strach ze schodů. Odměnou byl dvoupatrový vlak, kde s nadšením pozorovaly okolí z výšky a také rovnováhu, když bez držení trénovaly jízdu ve stoje.

K obědu jsme si dali hranolky, ty nesmí chybět na žádném výletě, protože jsou oblíbeným jídlem dětí i pracovníků  😊

 

Moc děkujeme mamince Ireně, která se k nám na výlet přidala.

 

2022-07-18 14:07:27

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny i letos organizují víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny. Jsou to tradiční akce, kterým jsou tento rok věnovány tři víkendy, vždy na jiné téma, s místem konání Penzion Zátiší v Komorní Lhotce. První víkend, v termínu 27.5. - 29.5.2022, byl zasvěcen tématu „Sourozenecké a další vazby v rodině“.  Účastníci se kromě jiného ponořili do systému rodiny a na vlastní kůži si vyzkoušeli pohled dítěte na dospěláky. V neposlední řadě také otevřeli otázku, jak budovat dobré vztahy v rodině, mezi sourozenci i v období dospívání. Akce se účastnilo 22 pěstounů a 18 dětí v pěstounské péči, o které se v době vzdělávání dospělých postaral tým animátorů.

Kromě víkendů byly v prvním pololetí zorganizovány i čtyřhodinové vzdělávací programy, které byly realizovány v budově SSmH. Prvním tématem bylo „Jak si povídat s dětmi o sexu – kdy, jak a proč (aneb není nikdy příliš brzy ani pozdě“, dalším „Jak pracovat s vinou a studem u dětí v NRP“. Speciální vzdělávací program pro pěstouny na přechodnou dobu s názvem „Práva a povinnosti pěstounů na přechodnou dobu“ proběhl on-line formou.

 

Děkujeme lektorům, animátorům i všem, kdo se podíleli na těchto zajímavých akcích. A hlavně pěstounům, že tu jsou pro děti a jsou ochotni se stále učit.

 

Těšíme se po prázdninách na další podobná setkání.  

2022-07-18 13:07:54

Skupinová odlehčovací služba

 

2022-06-28 17:06:08

Upozornění - provozní doba

Upozorňujeme tímto, že od 1.7. 2022 do 31.8.2022 dojde k úpravě provozní doby recepce na ul. Moskevská 1103/1f, Havířov - Město:

 PO-PÁ 6:00 -17:00 hod.

 

Děkujeme za pochopení.

2022-06-23 13:06:49

Informace o poradenských službách ,,RaD“u

Na níže uvedeném odkaze informujeme o službách Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Kdo jsme 2022.pdf

2022-06-23 13:06:08

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022".

2022-06-22 11:06:53

Výlet klientů Denního stacionáře

Když se před prázdninami na stacionáři řekne, že plánujeme výlet, tak se všem klientům rozzáří oči. Tak tomu bylo i letos. Tentokrát byla naše cílová stanice CHTĚBUZ - RYBÍ DŮM.

Počasí nám vyšlo, akvária obdivuhodná a oběd výborný. 

2022-06-13 09:06:50

Posezení u ohně

Srdečně zveme dne 24. 6. 2022 od 10 do 15.30 hodin na společné posezení pracovníků a klientů Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi u ohně.

 

Bližší informace – viz pozvánka:

Pozvánka na akci pro klienty KPC - posezení u ohně.pdf

2022-06-13 09:06:42

Bonusová nabídka odborného sociálního poradenství „RaD“

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, poskytuje bezplatnou sociální službu Odborné sociální poradenství rodinám nebo osobám, které pečují o dítě se zdravotním postižením ve věku od 2 do 26 let. Cílem této služby je podpořit rodinu v řešení jejich obtížné životní situace.

 

 NABÍDKA BESÍDKY, POPŘ. BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ

 

Máte ve Vaší školce/školce začleněno dítě s autismem nebo potížemi např. v komunikaci, se začleněním do kolektivu?

Chtěli byste uspořádat ve Vaší třídě besídku na téma komunikace, sociálních situací, problémového chování nebo besídku na míru dle Vašeho zadání?

 

Pokud ano, neváhejte kontaktovat Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD v Havířově. Poradenští pracovníci se zkušenostmi s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se s Vámi na besídce nebo na konzultaci Vámi zadaného tématu domluví.

Bližší informace - viz leták:

Plakát besidka.pdf

2022-06-13 08:06:47

Poděkování pracovníkům

Na konci května nás navštívili studenti z VOŠ Havířov s.r.o. Besídkou jsme studentům přiblížili naše tři služby (Ranou péči, Odborné sociální poradenství, Odlehčovací služby). Studentům jsme teoreticky, ale hlavně prakticky chtěly přiblížit speciální metody práce, které používáme a s jakou cílovou skupinou pracujeme. Studenti, ale i pedagogové se aktivně zapojili do všech aktivit a napsali nám milé hodnocení naší besídky:

,,Velmi si vážíme nejen Vaši práce, ale taky Vámi organizovanou besedu pro studenty Vyšší odborné školy, oboru veřejná správa. Inspirující byla nejen po stránce obsahové, kdy zajímavou a interaktivní formou podala přehled o činnosti sociální služby, ale také po stránce odborné. Sociální správa totiž představuje jedno z absolutorních témat a může zároveň sloužit jako možnost pro zpracování odborné absolutorní práce. Děkujeme za možnost strávit ve Vašich službách zajímavé odpoledne, ještě jednou kvitujeme kvalitní přípravu Vašeho programu.“

 

JUDr. R. Zegzulková, vyučující odborných předmětů na VOŠ Havířov s.r.o.

V květnu jsme navštívily ZŠ Gen. Svobody s naší besídkou, ve které děti učíme toleranci k lidem se zdravotním postižením a jak komunikovat alternativně - jinak než pomocí slov. Děti z přípravné třídy byly šikovné, zapojovaly se a jejich paní učitelka nám poslala milé hodnocení naší besídky:

„Děkujeme oběma vaším kolegyním za milou návštěvu rané péče v naší přípravné třídě. Celá hodina byla pro děti zajímavá, zaujaly je scénky s Fanynkou a Františkem. Odnesly si zážitek i zkušenost jak si sdělit informace bez pomocí slov. Děkujeme ještě jednou“.

Stančíková Petra, učitelka přípravné třídy na ZŠ Gen.Svobody v Havířově

Moc bych chtěla poděkovat sociální pracovnici paní Pavlíně Blažkové za pomoc při vyřízení sbírky u nadace Znesnáze21.

Tato sbírka nám hodně pomohla s financemi na potravinové doplňky a vitamíny, které našemu synovi Šimonkovi pomáhají jak po stránce zdraví, tak i psychické kondice. Šimonkovi se díky sbírky začíná dařit. Děkujeme za celou naši rodinu.

Dne 31. 5. 2022 se u nás na Gymnáziu Komenského uskutečnil workshop na téma Mezilidská komunikace s lidmi se zdravotním postižením, tolerance mezi lidmi, osvěta o lidech s autismem a ADHD. Pracovnice havířovského střediska RaD zapojily do svého interaktivního programu hned dvě třídy, a to tercii a kvartu. Studenti těchto tříd si tak mohli vyslechnout zajímavé informace o této problematice a hlavně si vše prakticky vyzkoušet.

Myslím si, že tento workshop byl pro všechny studenty skvělou zkušeností, seznámili se s novými tématy, pronikli do problematiky autismu a neverbální komunikace. Vše si mohli prakticky zkusit, už jen proto věřím, že to mělo skutečný smysl. Vše dokládají konkrétní názory studentů:

Pracovnicím RaDu patří velké díky, že nejen pomáhají konkrétním rodinám v terénu, ale že si i při tak náročném pracovním nasazení najdou ještě čas na osvětu ve školách.

Mgr. Petra Čížová

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p. o.

2022-06-13 07:06:25

Zhodnocení akce Pálení čarodějnic v „RaD“u

Ve čtvrtek 28.4.2022 se v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“ zapálil oheň a Radovské čarodějnice spolu s dětmi a jejich rodiči a vyhnaly zlé duchy a ukázali jim, jak si užívat a bavit se.

Děti byly v krásných maskách a vyzkoušely si prolézání pavučinou, pak doskákali až na zahradu v pytli, prošly se v čarovných botách, proletěli na koštěti, vyzkoušely si svou odvahu při hledání čarodějných tvorů v míse plné překvapení. Také trénovali přesnost v hodu do kotle a v bludišti s pavoukem.

Společně jsme si opekli párky a jako dezert se vařila vaječina na ohni. K pití si děti vlastnoručně připravili lektvar z čarovných zelených lístků, sedmikrásek a pampelišek.

Společně pak děti upálily čarodějnici a při tom jí zazpívaly.

2022-06-13 06:06:06

Poděkování sestřičkám

Klient Domácí zdravotní péče složil básničku Našim sestřičkám.

Děkujeme

 

2022-06-08 10:06:38

Oceněný kolektiv Domácí zdravotní péče

Dne 2.5.2022 proběhlo ocenění ve velkém sále KD Leoše Janáčka vyhlášení osobností města Havířova v kulturní, sportovní, sociální a zdravotní oblasti  za rok 2021.

Cenu obdržel také kolektiv Domácí zdravotní péče za dlouhodobě kvalitní a laskavou péči k pacientům a rovněž za vysoké pracovní nasazení v době vyhlášení pandemického stavu. 

 

2022-06-08 10:06:32

Akce "Vaječina"

Tato akce se konala ve středu 1. června 2022 v dopoledních hodinách v areálu střediska NDC za přítomnosti klientů a zaměstnanců služby NDC a studenta VŠ, který u nás vykonává odbornou praxi. Účast klientů na akci byla podmíněna pracovním zapojením a nesla se v duchu klasického rčení „Bez práce nejsou koláče“.  Práce jsme si naplánovali hodně, ale sešlo se nás celkem dost na to, abychom ji zvládli rychle, v pohodě a příjemné a přátelské atmosféře. Počasí nám ráno zpočátku příliš nepřálo, ale nakonec se na nás sluníčko usmálo a zahřálo nás nejen na těle, ale i na duši.

Náplní práce klientů byl úklid v hlavní a hospodářské budově střediska NDC, částečná úprava terénu a vegetace na zahradě a přípravu ohniště. Zaměstnanci zajišťovali přípravu vaječiny a dohlíželi na průběh pracovních činností. Po skončení pracovních aktivit jsme se všichni společně sešli u ohniště a mohlo začít smažení a následná konzumace vaječiny, na kterou jsme se všichni tolik těšili.

Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou a již nyní se těšíme na další.

 

 

2022-06-07 10:06:32

Mezigenerační setkáni na Denním stacionáři

Žáci z MŠ Lipová přišli zpříjemnit den našim seniorům na Denním stacionáři

 

2022-06-03 08:06:20

Oslava Dne matek v Jeslích

Děti v "Jeslích" si připravily pro své maminky dárek, který vyráběly spolu se svými učitelkami.

                   

2022-05-11 09:05:16

Jednání pracovní skupiny

Dne 4. 5. 2022 se od 9:00 hodin v Kontaktním a poradenském centru pro osoby ohrožené závislostmi, na ul. Hřbitovní 12 v Havířově – Šumbarku uskuteční v rámci komunitního plánování jednání pracovní skupiny „Osoby ohrožené závislostmi“.

2022-05-03 09:05:29

Jesle slaví Velikonoce

Děti v jeslích slaví Velikonoce

2022-04-14 10:04:59

Dětská skupina Edisonka

Edisonka poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině od 1. 8. 2022. Péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj osobnosti a kulturních, hygienických a sociálních návyků.

Na ulici Edisonova 1/520 se nachází dvě dětské skupiny, každá s kapacitou 12 dětí. Poskytují služby pro děti od jednoho roku do 31. 8. po dosažení tří let věku.

 

Bližší informace - viz leták:

Leták Dětská skupina - základni informace.pdf

 

2022-04-14 10:04:55

Společně to zvládneme – dobrovolný úklid nejbližšího okolí

Pracovníci služby Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi (KPC) se zapojili společně se svými klienty do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět“, která proběhla v pátek 25.3. 2022 v dopoledních hodinách. Jejím cílem bylo uklidit nejbližší okolí služeb KPC a NDC. Pořadatelem této akce byl Český svaz ochránců přírody, který nám zajistil materiální pomoc (pytle na opad, rukavice) a veškerou další potřebnou podporu. V rámci uvedené akce jsme naplnili 19 pytlů různým odpadem od plastových lahví až po nefunkční televizi. Po ukončení úklidu bylo zajištěno teplé občerstvení, které připravili pracovníci služby KPC. Odvoz nasbíraného odpadu zprostředkoval Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova prostřednictvím Technických služeb.

 

 

2022-04-13 09:04:00

2. dubna - Světový den povědomí o autismu

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se připojuje …

 

 

2022-04-11 14:04:28

SOS - skupinová odlehčovací služba

SOS - skupinová odlehčovací služba

v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RAD“

 

Dne 17.3. 2022 se v Poradenském středisku „RaD“ se po dlouhé covidové pauze znovu odstartovalo poskytování SOS - skupinová odlehčovací služba. Tato forma služby je nabízena dětem různých věkových kategorií. Našim cílem je, aby si děti společný čas užily a našly si kamarády, se kterými jim bude dobře.

V současné době je SOS využívána zejména mladšími dětmi v předškolním a mladším školním věku. Děti se scházejí ve středisku každý čtvrtek v odpoledních hodinách a rodiče si mohou po tuto dobu odpočinout nebo si vyřídit osobní záležitosti.

Pracovníci mají pro děti připravený zajímavý program od sportovních aktivit, před rozpohybování se při hrách a tanci, zpívání, relaxace a také výtvarné tvoření.

Děti se se zájmem a chutí zapojovali do společného programu. Dařilo se jim stříhat, kreslit a lepit a vyrobit si tak krásné jarní přáníčko. Po práci nastal čas odměny a děti si pochutnali na svačinkách od maminek. V závěru setkávání si v rámci volného programu zasportovali. Děti si to moc užily a důkazem byly prosby „že ještě nemusíme domů“.

2022-03-23 14:03:54

Jarní karneval

Poradnenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" srdečně zve na akci

"JARNI KARNEVAL"

 

Termín konání: 25. března 2022 od 15 hodin

Místo konání: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

 

Bližší informace. viz pozvánka

Pozvánka na Jarní karneval.pdf

2022-03-16 07:03:21

Pravidla pro návštěvy na středisku Respitní péče od 14. 3. 2022

Dle mimořádného opatření MZ ČR s ohledem na vývoj epidemiologické situace dochází od 14.3.2022 k povolení návštěv na středisku Respitní péče.

Podmínkou pro návštěvy je dodržování hygienických opatření – zakrytí nosu a úst respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a dezinfekce rukou při vstupu na oddělení Respitní péče.

 

Termíny návštěv klientů Respitní péče:

pondělí – neděle 14 -17 hod. 

 

 

V Havířově dne 14. 3. 2022

 

 Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2022-03-14 14:03:55

Nabídka volných pracovních míst

Sociální služby města Havířova přijmou pro středisko Domácí péče a pro středisko Respitní péče - odlehčovací služby v pobytové formě, do pracovního poměru na plný úvazek všeobecné sestry.

 

Více informací v sekci Volná místa.

2022-03-14 13:03:40

Poděkování

Vážené dámy a pánové,

 

Milé kolegyně a kolegové,

 

Prožíváme čas adventní, čas předvánoční. Nadcházející svátky klidu, pohody, radosti a míru. Rovněž je to však čas ohlédnutí se za končícím rokem a jeho hodnocení.

 

Nebyl to pro nás opět jednoduchý rok. Vedle našich běžných pracovních povinností jsme museli zvládat i úkoly, které byly, jsou a pravděpodobně budou spojeny s covidovou situací. Děkuji všem, kteří udělali pro zvládání obtížných dnů a měsíců maximum, jak po stránce pracovní, tak i osobní. Museli jsme se přizpůsobit novým podmínkám tak, abychom svou práci mohli vykonávat. Vím, že pro mnohé to z osobního hlediska nebylo a není jednoduché. Bohužel, taková je realita. Jsme povinni chránit sebe, své blízké a klienty.

 

Je za námi spousta práce a úsilí, abychom udrželi vysoký kredit a standard organizace a jejich zaměstnanců. Svědčí o tom ocenění, která jsme i v letošním roce získali ocenění Cena kvality ČR za rok 2020 a rok 2021 - „Zdravotně zodpovědné zařízení“.

 

Naší snahou je, aby naše služby byly kvalitní, moderní a dostupné všem potřebným. Všichni jsme pracovali s vysokým nasazením, za což jsem Vám všem velmi vděčný. Pracovní doba pro mnohé z nás nebyla směrodatná, důležité bylo vše zvládnout.

 

Především děkuji svým nejbližším kolegyním za spolupráci, obětavost a loajalitu, dále pak vedoucím jednotlivých středisek, na jejichž bedrech taktéž spočívala tíha řídící a organizační práce. Děkuji všem zaměstnancům SSmH.

Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce. Prožijte je v lásce a radosti se svými blízkými.

 

V novém roce buďte spokojení, optimističtí a usměvaví.

2021-12-22 11:12:58

Zhodnocení akce

V termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhl již 14. ročník osvětové kampaně "Týden rané péče", jejímž sloganem pro letošní rok bylo Slovo „NEJDE“ neexistuje.

 

Zhodnocení  akce "Týden rané péče" 2021.pdf

2021-12-15 11:12:53

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2021-07-16 07:07:58

Poradenské centrum Khamoro

Služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „Odborné sociální poradenství“ byly ke dni 31.12.2020 zrušeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Služba „Terénní programy“ pokračuje v poskytování svých služeb v plném rozsahu.

2021-05-21 09:05:45

Oznámení o úpravě úhrady

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že od 6.1.2021 dochází k úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služvy Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD" (viz příloha).

 

Příloha:

Oznámení o úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služby Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD".pdf

2021-01-06 10:01:04

Služby právního poradeství

Od pondělí 12. 10. 2020 budou služby právního poradeství poskytovány pouze objednaným klientům.

 

Tel. kontakt:

599 505 333 nebo 722 781 375.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2020-11-10 07:11:44

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz