Veřejné zakázky

 

 

2018 05 Příloha č.1 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.pdf

2018 05 VÝZVA na Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v roce 2019.pdf

Vysvětlení podmínek zadávacího řízení.pdf

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz