GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů.pdf

žádost o výmaz.pdf

odvoláni souhlasu.pdf

souhlas uchazeči.pdf

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz