Veřejné zakázky

2019 VZ 05 text výzvy oprava splaškové kanalizace Hřbitovní 12 + dokumentace

 

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz