Zákaz návštěv na středisku Respitní péče


ZÁKAZ  NÁVŠTĚV

v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě do  12. 12. 2020.

 

Ing. Milan Černý v. r.                                                                          V Havířově  dne 20. 11. 2020

 ředitel SSmH                                                                                              

2020-11-20 12:11:53

Služby právního poradeství

Od pondělí 12. 10. 2020 budou služby právního poradeství poskytovány pouze objednaným klientům.

 

Tel. kontakt:

599 505 333 nebo 722 781 375.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2020-11-10 07:11:44

Přemístění služby NDC do prostor služby KPC

Na základě rozhodnutí vedení města Havířova o okamžitém zajištění krizové (nouzové) ubytovny pro osoby bez přístřeší nakažené Covidem-19 nebo pro osoby v preventivní karanténě v objektu NDC, na ul. Hřbitovní 2, je provoz služby NDC, od 29. 10. 2020 až do odvolání přesunut do objektu služby KPC, na ul. Hřbitovní 12 v Havířově-Šumbarku.

 

Provoz obou služeb v objektu KPC bude zajišťován v tomto čase a rozsahu

PO – PÁ 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod., SO: 8:00 – 11:00 hod.

Terénní  forma služby KPC bude poskytována: PONĎELÍ (centrální park u Redonu, Havířov-Město) a PÁTEK (park u soudu, Havířov-Podlesí) na stálých místech od 17:00 do 18:00 hod.

KPC

Ve službě KPC bude probíhat pouze krizová intervence a výměnný program, z důvodu snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů NL. Poradenství a sociální práce bude poskytována pouze telefonicky, e:mailem nebo prostřednictvím on-line komunikačních programů.

NDC

Ve službě NDC se budou poskytovat nízkoprahové činnosti (hygienický a potravinový servis, příprava stravy, sušení a praní prádla) a krizová intervence.

 

Při poskytování obou služeb v objektu na ul. Hřbitovní 12 (KPC) bude brán zřetel na kapacitní možnosti tohoto objektu (okamžitá kapacita kontaktní místnosti v době nouzového stavu jsou 4 osoby, kapacita teplé vody - k dispozici je pouze 1x sprcha a 1x WC).

2020-11-09 14:11:47

Vyjádření ředitele organizace

Vážení spoluobčané, vážení klienti Sociálních služeb města Havířova.

 

Pro dny stavu nouze a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1028 upřesňujeme fungování našich poskytovaných služeb. Snažíme se služby co nejvíce zachovat v původním rozsahu a časovém rozmezí.

Bohužel, ani nám, se nevyhnula onemocnění zaměstnanců, takže se potýkáme s jejich nedostatkem. Vzhledem k tomuto faktu a vzhledem k šíření onemocnění CIVID – 19, jsme museli přistoupit k určitým korekcím.

Doufáme, že budete mít pochopení, trpělivost a zachováte nám i nadále Vaši přízeň.

Přejeme Vám i nám, abychom následující dny zvládli ve zdraví.

Apelujeme. Dodržujte prosím veškerá ochranná a hygienická opatření.

Děkujeme.

 

Ing. Milan Černý

ředitel Sociálních služeb města Havířova

2020-10-19 08:10:26

Upozornění - úřední hodiny na ul. Moskevská

Úředních hodiny v objektu střediska sociálních a zdravotnických zařízení na ul. Moskevská, Havířov - Město, dle zvyklostí

pondělí a čtvrtek od 8.00 – 17.00 hodin (mimo polední pauzu 11:30 - 12:30)

 

Úprava pracovní doby recepce:

Pondělí a čtvrtek:                6.00 – 17.00 hod.

Úterý, středa a pátek:         6.00 – 13.30 hod.

2020-10-19 08:10:05

Provoz zařízení

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028  se upravuje s ohledem na aktuální situaci provoz jednotlivých středisek Sociálních služeb města Havířova s účinností od 14.10.2020 po dobu trvání nouzového stavu takto:

 

Sociální a zdravotní zařízení na ul. Moskevská 1103/1F, Havířov-Město:

Pečovatelská služba

-          Provoz bez omezení

-          Kontakt 596 477 318

 Odborné sociální poradenství pro seniory

-          Telefonická podpora

-          Kontakt – 596 477 318, 596 477 354

Denní stacionář

-          Po dobu nouzového stavu přerušen

 

Domácí zdravotní péče

-          Provoz nepřerušen (příjem nových klientů pozastaven)

 

Respitní péče (odlehčovací)

-          Provoz nepřerušen

-          Příjem nových klientů s podmínkou negativního testu SARS - COVID 19 ne starší 4 dnů

-          Platí zákaz návštěv

-          Kontakt – 596 477 322, 596 477 317

-           

 

Střediska na ul. Přemyslova 21618/12,  Havířov – Podlesí:

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          kontakt 599 505 317, 599 505 324

 

Služby pro rodiny (SAS)

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 722 357 352

 

Služby pro pěstounské rodiny

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 599 505 324, 602 311 252

 

Centrum prevence

-          Pouze telefonická podpora

-          Kontakt 599 505 320, 607 268 748

 

Právní poradenství

-          Na základě telefonického objednání

-          Kontakt 599 505 311

 

Poradna pro rodinu a dítě na ul. Atriová 5, Havířov – Město

Odborné sociální poradenství

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Raná péče

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Odlehčovací služby

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 828 720, 724 538 804

 

 

Střediska na ul. Hřbitovní 2 a 12, Havířov - Šumbark

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí

-          Provoz s omezenou kapacitou

-          Kontakt 596 884 854, 602 715 805

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

-          Provoz s omezenou kapacitou

-          Kontakt 596 811 405, 602 715 805, 724 170 362

 

 

Poradenské centrum Khamoro  na ul. Jarošova 31b, Havířov – Šumbark

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi – SAS

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 476

 

Terénní programy

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 476

 

Odborné sociální poradenství

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 426

 

Zařízení pro všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let (jesle) na ul. Edisonova 1, Havířov – Město

-          Provoz bez omezení

 

Rehabilitace na ul. Karvinská 3, Havířov - Město

-          Provoz nepřerušen

-          Příjem nových pacientů pozastaven

2020-10-15 14:10:56

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se bude konat ve čtvrtek 10. září 2020

od 10 do 17 hodin na náměstí Republiky v Havířově.

 

Srdečně zveme.

 

Pozvánka

Den sociálních služeb 2020.pdf

2020-09-03 14:09:42

Dny rodin

Moravskoslezský kraj pořádá v měsíci září

Dny rodin 2020

 

Vezměte své děti a navštivte s nimi zdarma krásná místa našeho kraje.

 

 

Bližší informace - viz níže:

 

Plakát Dny rodin.pdf

2020-08-11 07:08:25

Služby pro pěstounské rodiny

ZMĚNY V AKTUÁLNÍ NABÍDCE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2020

Situace v souvislosti s Covid-19 zasáhla také do oblasti vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci. S ohledem na opatření vlády byly zrušeny programy v termínech 18.3., 2.4. a 15.4.2020, v zájmu zachování pestrosti možností vzdělávání nabízíme náhradní termíny u některých školení. Více se dočtete v záložce Služby pro pěstounské rodiny, Dokumenty.

2020-06-04 13:06:48

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2020-03-16 10:03:15

Aktivizační program v Denním stacionáři

Březen

  2.  3. 2020    PÉTANGUE
  6.  3. 2020    REMINISCENCE

11.  3. 2020    ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ

13. 3. 2020     BOHOSLUŽBA

18. 3. 2020     TURNAJ V KOSTKÁCH

23. 3. 2020     BIBLIOTERAPIE

30. 3. 2020     ZŠ ŽÁKOVSKÁ

31. 3. 2020     OBĚD V RESTAURACI URBAN                                      

 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Tým pracovnic sociální služby Denního stacionáře

2020-03-06 10:03:20

Program odlehčovací služby na březen

Program Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

 
  2. 3. 2020      Střelba na terč + výroba přání k MDŽ                     

  9. 3. 2020      Výroba vesmírné rakety

16. 3. 2020      Série jednoduchých pokusů

23. 3. 2020      Jarní výtvarné tvoření

30. 3. 2020      Pěstitelství – výroba květináče a sadba bylinek

 

 

 

2020-02-26 09:02:09

„RaD“ovský karneval

Dne 7. 2. 2020 se v Multigeneračním centru Lučina konal „RaD“ovský karneval. Maskami se to tu jen hemžilo. Na děti čekal zajímavý program se spoustou sportovních a tanečních aktivit. Pro rodiče byl nachystaný odpočinek v prostorách kavárničky. Všichni jsme si plně užívali zábavy a tance. Nejvíce oblíbená byla opičí dráha.

Díky Semag, spol s r. o. jsme si pochutnávali na sladkých dobrotách. Na závěr akce byla nachystaná tombola, a poté již probíhala zábava.

2020-02-21 14:02:30

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Upozornění

Ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen provoz Linky důvěry.

V případě potřeby se obraťte na Linku důvěry Karviná, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 596 318 080.

 

Děkujeme za pochopení.

2020-01-08 08:01:36

Získání Čestného uznání

Dne 5.11.2019 se uskutečnilo v prostorách Hlavního sálu Senátu PČR slavnostní finále 14. ročníku projektu "Cena kvality v sociální péči".

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, pečovatelská služba, získala Čestné uznání v kategorii Poskytovalé sociálních služeb pro seniory, terénní služby.

 

 

Video z předávání Ceny kvality:

https://youtu.be/d0jlTTHo9Zs

 

 

2019-11-27 14:11:04

Útěk v řetězech

Dne 19. října 2019 se stalo Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) jedním ze stanovišť adrenalinové soutěže „Útěk v řetězech“. Soutěžící v poutech utíkali z polského Těšína až do Havířova, po cestě plnili různé úkoly. Trasa závodu měřila cca 25 km. Stanoviště v KPC mělo název „Perníková chaloupka“, kde soutěžící měli za úkol projít se po chodníku s brýlemi, které simulovaly účinky silného opojení alkoholem a užití marihuany. Poté následoval krátký kvíz, který byl zaměřen na problematiku zneužívání návykových látek.

Soutěž byla velmi náročná, podporovala týmového ducha, fyzické a psychické limity jednotlivých dvojic. Akce byla příležitostí pro službu KPC, jak se zviditelnit a informovat veřejnost o smyslu naší práce.

 
2019-11-13 14:11:44

Zahradní slavnost - Lesní království

Dne 20.9.2019 jsme se sešli na každoroční akci tentokrát s tématikou Lesní království. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Životic jsme pro děti nachystali zajímavý program. Plnily různé úkoly s lesní tématikou, např. poznávání stop zvířat, sbírání hub či třídění lesních plodů.

Hasiči se postarali o doprovodný program, kde nechyběla ukázka zásahu při požáru a havárii auta, ale ani prohlídka hasičského vozu.

Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme si za slunečného dne vychutnávali nachystané dobroty a užili si spoustu zábavy.

 

2019-09-27 07:09:01

Nabídka volného pracovního místa

 

V sekci "Volná místa" naleznete nabídku volného pracovního místa na pozici všeobecné sestry.

2019-07-17 12:07:56

Výlet Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme vyrazili na výlet do Mlýna vodníka Slámy u Opavy.

Společně jsme si užili jízdu vlakem, i počasí nám přálo a sluníčko se místy schovávalo za mraky, abychom se nepřehřáli.

Ve mlýně jsme navštívili Mini ZOO s hospodářskými zvířaty, kde jsme krmili kozy, ovce, koně, osly, husy …

Prošli jsme se krásným park se splavem a prolézačkami. Malé děti se projely na poníku.

Výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou.

 

Těšíme se na příště, pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

2019-07-03 08:07:36

3. ročník „Dne Autismu“ v Havířově

Letos, stejně jako v posledních dvou letech jsme se sešli u příležitosti podpory lidí s autismem. I přes nepříznivé počasí se „Den autismu“ vydařil. Akce se konala v prostorách OD Elán. Veřejnost s námi vítal milý klaun, který dětem vykouzlil z balónků všech barev zvířátka, auta i klobouky. Další zajímavostí bylo malování na obličej, které se líbilo nejen malým, ale také dospělým.

Děkujeme za podporu této akce zástupci OD Elán, který nám nabídl prostory, také našemu p. řediteli M. Černému, Ing. a za Magistrát města Havířové p. J. Feberové, Mgr., kteří nás přišli podpořit osobně.

Děkuji také všem spolupracujícím organizacím a kolegyním, kteří pomáhají lidem s autismem a na této akci se podíleli.

 

Mgr. Renáta Vališová, vedoucí Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

 

2019-04-17 08:04:53

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Centrum drogové pomoci mění název služby

S účin­ností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

2018-11-12 11:11:34

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
Sociální služby města Havířova

Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz