Upozornění

 

Ve dnech  1. - 31.7.2023 bude přerušen provoz v Dětské skupině Edisonka 1 a Edisonka 2.

 

Děkujeme za pochopení.

2023-06-02 07:06:15

Den dětí v Dětské skupině Edisonka

Kalendář nám dnes praví, že se svátek dětí slaví. A tak mami, babi, táto, teto, budem slavit, vypadá to.

Den dětí

Den dětí

Den dětí

2023-06-01 11:06:28

Zábavné odpoledne s Besipem za sportem

Dne 30. 5. 2023 jsme se za Poradenské centrum pro rodinu a dítě „RaD“ účastnily v rámci Týdne rané péče akce "Zábavné odpoledne s Besipem za sportem".

 

Besip

Besip

Besip

2023-06-01 07:06:27

Služby pro pěstounské rodiny

Ve dnech 26.5.-28.5.2023 se uskutečnil víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny, které jsou doprovázeny naší organizací. Věnovali jsme se tématu: „Jak pomoci dětem zpracovat jejich negativní prožitky“. Pěstouni získali nové informace o náročných prožitcích, které děti mohou zažívat. O tom, kde se berou, jak se projevují a jak s nimi pracovat, co vede k uzdravení. Další důležitou oblastí bylo téma  attachmentu (citové vazby),  jeho typy, poruchy a způsoby, jak navazovat citové pouto i přes  přítomnost náročných životních situací a prožitků. Současně pěstouni měli příležitost sdílet své osobní zkušenosti, které péče o děti sebou přináší.

 

Zúčastněným pěstounům a dětem touto cestou děkujeme za účast, otevřenost v tématu a společně strávený čas.

Kolektiv pracovnic Služeb pro pěstounské rodiny

Pobyt

Pobyt

2023-06-01 07:06:12

Dík náhradním rodinám

Dík náhradním rodinám – kampaň MPSV, která vyjadřuje podporu náhradním rodinám za to, že jsou.

Snižování počtu dětí žijících v institucionální péči by samozřejmě nebylo možné, pokud by v naší společnosti nepřibývalo náhradních rodičů, kteří jsou ochotni poskytnout bezpečný domov, lásku a péči dětem, které neměly to štěstí vyrůstat ve své biologické rodině.

Pojďte poděkovat náhradním rodinám spolu s námi a připojte se ke kampani. Princip je jednoduchý, 31. května zveřejněte na sociálních sítích ručně nakreslený obrázek rodiny s hashtagem #diknahradnimrodinam.

 

Náhradní rodiny

2023-05-30 08:05:55

Smažení vaječiny

Pozvánka

2023-05-30 08:05:31

Setkání s asistenty prevence kriminality v NDC

Ve čtvrtek 25.5. 2023 proběhlo v NDC pro osoby bez přístřeší setkání s asistenty prevence kriminality (APK), kteří působí v rámci města Havířova v sociálně vyloučených lokalitách. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací z jejich působení v terénu, které přispívá k posílení systému prevence kriminality a zlepšení stavu veřejného pořádku.

Vzájemné sdílení zkušeností s APK hodnotíme velmi přínosně a těšíme se na další setkání.

 

Děkujeme.

Setkání

2023-05-26 13:05:04

Výlet s dětmi pro ,,RaD“ost

Výlet

2023-05-26 08:05:57

Konference v Olomouci

Dne 18. 5. - 19. 5.2023 pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ načerpaly nové informace, jak dále odborně můžeme pomoci osobám s PAS. Přínosem pro nás byla osobní zkušenost lidí s autismem z České republiky i zahraničí a odměnou večeře v Nepálské restauraci.

Konference

Konference

Konference

2023-05-26 08:05:40

Prezentace služby NDC

Pracovnice služby NDC se v měsíci květnu 2x vydaly do míst, kde se předpokládá, že se tam budou zdržovat osoby bez přístřeší. Jednalo se o (leso)parky, okolí obchodních řetězců, lavičky v centru města a u nádraží. Celkem kontaktovaly 13 osob bez přístřeší, u kterých zjišťovaly jejich potřeby a poskytly jim informace o službě NDC prostřednictvím rozhovoru a letáčků. V této aktivitě budou nadále pokračovat, aby mohly podat zpětnou vazbu, případně návrhy k řešení situace bezdomovectví na území města Havířova.

 

NDC v ulicích

NDC v ulicích

NDC v ulicích

2023-05-26 08:05:18

Polar v RaDu.

Týden rané péče za rok 2023 proběhl, TV Polar na Den otevřených dveří přivedl.

 

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000037317/havirovske-stredisko-pro-rodinu-a-dite-se-otevrelo-siroke-verejnosti

2023-05-23 13:05:04

Něco málo o terénní službě Kontaktního poradenského centra

Do terénu po městě Havířově chodíme ve dvou, a to každý den od pondělí do pátku. Jeden z pilířů naší služby, při práci s aktivními uživateli, je výměna použitých injekčních setů za čisté. Cílem je navázat kontakt a snižovat co nejvíce škody způsobené stylem života uživatelů návykových látek. Výměnný program nám, terénním pracovníkům, pomáhá navázat důvěru. Svými aktivitami usilujeme o motivaci uživatelů návykových látek směrem k jejich zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí. Stříkačky se tak neválejí všude možně a neohrožují širokou veřejnost. Většina použitých stříkaček se dostane k nám, návratnost se pohybuje kolem 95 %. Dále pravidelně docházíme na místa, kde se shlukují osoby ohrožené závislostmi, nebo závislé na návykových látkách, které by potřebovaly naši pomoc, ale neví, jak se k nám dostat, či jak nás oslovit. Za největší úspěch považujeme namotivovat a podpořit klienta ke změně životního stylu, která mu ovlivní kvalitu života. V neposlední řadě zajišťujeme sběr a bezpečnou likvidaci injekčního materiálu a přispíváme tak k ochraně veřejného zdraví.

Na ulici nás poznáte podle černé „placky“ s logem KPC, kterou máme umístěnou na batohu. K zastižení jsme na mobilu 728 163 869. Můžete si s námi domluvit schůzku na místě, které Vám bude vyhovovat. V nouzi nás také můžete jen prozvonit nebo poslat SMS a my se Vám ozveme. Pokud nemáte telefon a je zrovna pondělí nebo pátek, tak jsme Vám k dispozici od 17 do 18 hodin na stálých místech. V pondělí jsme v centrálním parku u Redonu, v pátek v parku pod soudem.

KPC

2023-05-16 13:05:46

Pozvánka

Den otevřených dveří

2023-05-10 08:05:39

Služby pro pěstounské rodiny - ADRAběh

V rámci spolupráce s dobrovolníky ADRY jsme dostali pozvánku na ADRAběh. 

Do ADRAběhu s názvem „Běžím pro radost“ se můžete opět zapojit virtuálně, ale i v živém běhu.

Virtuálně můžete v období 18. 5. – 1. 6. 2023 sbírat chůzí a během své kilometry, kde a kdy je vám to příjemné.

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 v 16 hodin se uskuteční závodní běh v Havířově kolem řeky Lučiny na vzdálenost 5 km.

Kdo by neměl chuť běžet, určitě se přidejte na kilometrovou procházku.

 

Uděláte něco pro svůj pohyb a zároveň podpoříte dobrovolnictví v programech, v nichž dobrovolnice a dobrovolníci ADRY dělají radost dětem.

 

Registraci a případné další informace najdete na webu www.adrabeh.cz.

Startovné i tento rok činí  250Kč.

 

ADRAběh

2023-05-04 14:05:17

Noviny Sociálních služeb města Havířova

Čtyři měsíce utekly jako voda a už tu máme zase naše Noviny Sociálních služeb města Havířova. V tomto čísle bychom Vám rádi blíže představili odlehčovací služby Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD".

Odkaz na naše noviny k nahlédnutí a stažení zde:Noviny SSmH 02-23.pdf

2023-04-28 12:04:24

Prezentace služby KPC v Dětském centru Pluto

Ve čtvrtek 20.4.2023 jsme pro zaměstnance Dětského centra Pluto v Havířově-Prostřední Suché připravili prezentaci služby Kontaktního a poradenského centra (KPC). Poskytli jsme informace k řešení problematiky závislostí a nabídli jsme možnosti využití nabízených činností v systému péče o osoby s adiktologickým problémem.

Přednášky, která trvala 3 hodiny, se zúčastnilo 15 zaměstnanců organizace. O uvedený program byl ze strany zaměstnanců velký zájem, o čemž svědčí neutuchající diskuze mezi jejími aktéry.

Dětské centrum Pluto

2023-04-26 09:04:59

Služby pro pěstounské rodiny

Touto cestou bychom Vás chtěli za Služby pro pěstounské rodiny informovat o možnosti požádat o příspěvek na aktivity v 2. pololetí školního roku a to od 11.4.2023.

Příspěvek může činit až 2 000,- Kč.

O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od 3–18 let. Je potřeba doložit, že pobíráte jeden z těchto příspěvků:

 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na péči,
 • odměna pěstouna,
 • příspěvek při pěstounské péči.

Více informací naleznete: https://www.darujemekrouzky.cz/#about

2023-04-18 07:04:00

Besídky a Dny otevřených dveří

Pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ pokračují s besídkami na základních školách s cílem najít společné vlastnosti dětí se zdravotním postižením a zdravých dětí.

Dále se pracovníci zúčastnili Dnů otevřených dveří na některých havířovských školách, kde informovali o službách „RaD“u a nabízeli školám podporu při integraci dětí formou besídek.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

2023-04-14 10:04:49

DEN AUTISMU v HAVÍŘOVĚ s Poradenským střediskem ,,RaD“

Dne 2.4.2023 jsme pořádali akci s názvem SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU. Akce se zúčastnily organizace poskytující služby osobám s autismem z Havířova, podpořily nás také rodiny s dětmi s autismem.

Děkujeme hypermarketu Globus za propůjčené prostory a klaunům z Balónkova za skvělou zábavu.

 

Den autismu

Den autismu

Den autismu

Den autismu

2023-04-03 14:04:20

Setkání s Krizovým Centrem Ostrava v „RaD“u

Dne 27. 3. 2023 pracovníci Krizového Centra Ostrava přišli s prezentací o své službě, kterou rozšířili o terénní práci, a to pro celý Moravskoslezský kraj. Na této akci se sešlo více středisek ze Sociálních služeb města Havířova.

Děkujeme za příjemné povídání a těšíme se na spolupráci.

 

RaD

RaD

 

2023-03-30 08:03:37

Světový den sociální práce

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983. Letos si jej na středisku sociálních zařízení připomínáme dne 21.3. a nejlépe smysl naší práce vystihuje následující citát

„Jedna z nejstatečnějších věcí, které můžeme v životě udělat je požádat o pomoc. Kdo žádá o pomoc, ten se nevzdává„

Jsme tady stále pro VÁS…

Skupina

2023-03-24 12:03:00

Oslava MDŽ na středisku Respitní péče

MDŽ

MDŽ 1

MDŽ 2

2023-03-09 13:03:19

Nabídka letní odlehčovací služby - tábory

Termín: 31.7. – 4.8.2023 od 7,30 – 16,00 h

Tábor 7

 

Termín: 14.8. – 18.8.2023 od 7,30 – 16,00 h

Pozvánka2023-03-09 13:03:15

Nabídka Poradenského střediska ,,RaD“ pro školy

plakát

2023-03-09 12:03:04

Besídka ZŠ Těrlicko

Tématem besídky byla integrace v běžné základní škole – nalezení společných vlastností dětí se zdravotním postižením a zdravých dětí.

Chtěly bychom ocenit paní učitelku a paní asistentku – za moc hezký přístup ke všem dětem.

Děkujeme za příjemnou atmosféru.

B1

B2

2023-02-28 10:02:51

Karneval s RaDem

Ve čtvrtek 23.2. byl velký den,

karneval byl pro všechny připraven.

Sešli se zde kočky, pejsci,

všichni byli v kostýmech moc hezcí.

Policie zatkla do vězení kočky,

měla na pokuty s sebou bločky.

Karkulka s paní doktorkou zpívaly a tancovaly,

všichni jsme se moc nasmáli.

Byl zde hasič, Harry Potter a Spider-man,

indiáni museli dříve opustit svůj kmen.

Bílá paní, kouzelnice a Elza hlídaly ledové království,

Věděli jsme, že paní Andrejka z Lučiny nás báječně pohostí.

1

2

3

4

5

2023-02-27 11:02:35

Upozornění – úprava provozní doby služby NDC

Od 3.3. 2023 bude provozní doba služby NDC rovnoměrně rozvržena od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00.

 

2023-02-24 13:02:45

Nabídka práce

Hledáme nové kolegyně či kolegy ke spolupráci na Pečovatelské službě Havířov: rozvoz obědů (práce na dohodu o pracovní činnosti)

 

Koho hledáme

 • ukončené základní vzdělání
 • výhodou je kvalifikační kurz „pro pracovníky v sociálních službách“
 • vyzrálou, samostatnou a svědomitou osobnost s dobrými komunikačními schopnostmi a schopností týmové spolupráce
 • práce o víkendech, dle nutnosti i přes týden a o svátcích

 

Nabízíme:

 • práci v odborném týmu
 • kvalitně vybavené materiální zázemí
 • zaškolení a podporu v dalším profesním růstu
 • pracovní doba – o víkendech od 9:00 – 13:00 hod., přes týden od 9:30 – 13:30 hod.

 

Náplň práce:

 • zajištění rozvozu obědů formou donášky do jednotlivých domácností v rámci Havířova

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi pracujete se seniory, ozvěte se, hledáme právě VÁS!

 

KONTAKT:

Bc. Svačinová Kateřina

tel.:      602 572 747,

mail:     svacinova.katerina@ssmh.cz

2023-02-14 07:02:36

Kuželkový turnaj

Na Respitní péči ani v únoru nezahálíme. Dne 8.2.2023 se naši klienti utkali v kuželkovém turnaji.

 

kuželky

kuželky1

kuželky2

2023-02-09 13:02:57

Skupinová odlehčovací služba

Dne 17. 1. 2023 jsme v Poradenském středisku „RaD“ opět odstartovali poskytování Skupinové odlehčovací služby, která je určena pro děti různých věkových kategorií. Cílem této služby je, aby byly děti spokojené a užily si čas strávený v kolektivu ostatních dětí. Rodiče si zároveň odpočinou a vyřídí si potřebné záležitosti.

Služba je nabízena v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách a aktuálně je využívaná především dětmi v předškolním a mladším školním věku.

Pro děti je ve středisku připraven program dle jejich zájmů, např. sportovní aktivity, tanec, výtvarné tvoření, relaxace, výlety…

Naším cílem je, aby od nás děti odcházely spokojené a na další setkání se vždy těšily.

OS

OS1

OS2

2023-02-03 11:02:22

Náhradní rodinná péče

Česká televize začala pracovat na výrobě nových dokumentů, které do vysílání zařadí v následujících letech. Tématu adopce se dotkne nový šestidílný docusoap s názvem Adopce – cizí dítě. Pěstounskou péči bude reflektovat seriál Plné hnízdo a téma života ve finančních obtížích otevře cyklus V exekuci.

Příznivci náhradní rodinné péče sledujte společně s námi cyklus o pěstounské péči ze všech čtrnácti krajů České republiky, který ukáže, že být pěstounem není žádná hračka, ale zvládnout to může každý, kdo otevře své srdce. Projekt Plné hnízdo vstoupí do vysílání na ČT1 od 1.února 2023.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14905828354-plne-hnizdo/

2023-02-03 10:02:54

Poděkování

Děkujeme Poradenskému středisku pro rodinu a dítě "RaD" za dlouhodobou  pomoc  s vyřizováním žádostí na nadaci Patron dětí.  Kristýnka má takto zajištěnu stravu ve speciální školce, má možnost navštěvovat kroužek se svými vrstevníky a o letních prázdninách jet na tábor.

Děkujeme, rodiče Kristýnky😊

 

ktistinka

 

2023-02-03 10:02:22

Realizace projektu vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022".

Hlavním cílem projektu, který byl naplněn, bylo zdokonalovaní a zvyšovaní odbornosti jednotlivých pracovníků s cílem zabezpečit kvalitní péči a potřeby klientů s atypickým chováním dle posledních dostupných informací na vysoké profesionální úrovni. Realizací projektu byly prohloubeny odborné znalosti účastníků z řad personálu sociálních služeb v oblasti práce s uvedenou cílovou skupinou osob, kteří jsou součástí klientely pečovatelské služby.

Odborné kurzy byly tematicky zaměřeny zejména na orientaci v problematice psychiky člověka a pochopení jedince v jeho bio-psycho-sociálním kontextu. Nedílnou součástí kurzu byla identifikace spouštěčů problémového chování a možnosti komunikačních dovedností při jednání s klienty, kteří vyvíjejí agresi vůči okolí. V rámci praktických dovedností byly kurzy cíleny na ukázky vhodných technik šetrné sebeobrany s maximálním zohledněním bezpečí klienta, zachováním jeho práv a důstojnosti.

Přehled realizovaných kurzů:

Základy speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby

Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb

 

Vzdělávání 1

Vzdělávání 2
2023-01-20 13:01:55

Noviny Sociálních služeb města Havířova

Vánoční čas byl u nás velice veselý a živý. Pojďte se s námi podívat, jak to u nás vypadalo. Také bychom Vám rádi přiblížili jednotlivé služby naší organizace. V první čísle tohoto roku Vám blíže představujeme Domácí zdravotní péči. Odkaz na naše noviny k nahlédnutí a stažení zde: Noviny_SSmH_01_23.pdf

Noviny SSmH

2023-01-05 09:01:25

Předvánoční čas na Respitní péči

Na Respitní péči pokračujeme ve vánočním ladění. Dne 19.12.2022 nás navštívili žáci páté třídy ZŠ Žákovská, se kterými jsme měli možnost zazpívat si vánoční koledy. 

Žákovská

Žákovská1

Žákovská 2

 

Také na Respitní péči se snažíme zpříjemnit si předvánoční čas. Dne 14. 12. 2022 nás navštívili žáci ZŠ Zelená Životice, kteří našim klientům zazpívali vánoční písně. Bylo to milé a dojemné setkání, za které dětem a kolektivu ZŠ moc děkujeme. 

Zítra se pak naši klienti mohou těšit na přednášku s tématem vánoční tradice a zvyky.

zelená

zelená1

zelená2

2022-12-19 14:12:58

Akce v RaDu – kapr RaDek

Po delší pauze jsme rádi, že jsme letos opět navázaly na naši tradiční akci KAPR „RaD“ek.

I přes sněhové závěje se k nám klientské rodiny sjely a společně jsme si vytvořily vánoční ozdoby, zahřály se  ovocným punčem, posilnily vlastnoručně napečeným cukrovím. Ale hlavně jsme poseděli u stromečku a příjemně jsme si popovídali.

Nechybělo losování o živého kapra, za něj děkujeme manželům Horváthovým z Šenovských rybníků. Kapra letos vyhrál Šimonek s bráškou Sašou.

Děkujeme všem rodinám za celoroční spolupráci, přízeň a společné příjemné chvíle. Také děkujeme panu řediteli ing. Milanu Černému za osobní návštěvu a také za podporu.

Kapr Radek

Kapr Radek1

Kapr Radek2

Kapr Radek3

Kapr Radek4

2022-12-15 11:12:00

Mikuláš v Dětské skupině

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.

 

DS mikulaš4DS mikuláš

DSmikuláš1

DS mikuláš3

2022-12-12 07:12:38

Domácí zdravotní péče

Sestřičky domácí zdravotní péče každý den ošetřují klienty v domácím prostředí, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet k lékaři.

Jednou z našich klientek je paní Marie Fudalyová, která má ve svých 91 letech nesmírný životní elán. V současnosti ošetřujeme defekt na dolní končetině, ale jezdíme také dle ordinace lékaře na odběry krve nebo aplikujeme léky od bolesti. Paní Fudalyová je vždy usměvavá a milá. My jsme rády, že ji můžeme umožnit péči v jejím přirozeném prostředí, neboť transport k lékaři by pro ni byl velmi náročný.

Současně  paní Fudalyové zajišťuje péči naše pečovatelská služba, která tak velmi pomáhá a ulehčuje v péči její dceři, která se o maminku denně s láskou stará.

Péče

Péče1

2022-12-12 07:12:18

Advent v Denním stacionáři

Advent je v plném proudu. Dnes nás opět navštívila MŠ Čelakovského, která svým vystoupením nenechala oko suché. Děti s nadšením rozdávaly vánoční náladu a láskyplné objetí. 

MŠ

MŠ1

MŠ2

MŠ3

2022-12-09 09:12:57

Mikulášská nadílka

Mikuláš je hodný pán, nosí sladký marcipán a zlobivým brambory do tátovy bačkory…

V pondělí 5. 12. 2022 zavítal Mikuláš se svou družinou i za klienty středisek Respitní péče a Denního stacionáře.  Legendární trojici tentokráte posílil i pan harmonikář, který ke zpěvu a poslechu zahrál  známe melodie.

Středisko Respitní péče

mikuláš

mikuláš1

 

 

Středisko Denní stacionář

mikuláš 3

mikuláš 4

mikuláš 5

 

 

Děkujeme organizaci Adra za zprostředkování příjemného dopoledne. 

2022-12-06 13:12:25

Noviny Sociálních služeb města Havířova

Rádi bychom Vám více přiblížili dění v naší organizaci a proto vydáváme první Noviny Sociálních služeb města Havířova. Odkaz na naše noviny k nahlédnutí a stažení zde: Noviny_SSmH_12_22.pdf

Noviny SSmH

2022-12-02 10:12:19

Oslavy na Denním stacionáři

Dvakrát do roka slavíme na Denním stacionáři jubilanty. Klienti, kteří v letošním roce oslavili kulaté narozeniny, dostali balíček od Magistrátu města Havířova. Při této slavnostní chvíli nás navštívil pan Jirka, který zahrál k tanci a poslechu. Jeho hudba zvedla klienty ze židlí, nohy se jim míhaly a tóny písní zněly.

Bylo to opravdu veselé dopoledne.

jubilanti

jubilanti

jubilanti

jubilanti

 

2022-11-30 10:11:25

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny

Psychoposilovna pro pěstouny aneb cesta ctností

Pěstounské rodiny kromě nových znalostí mohli získat i cenný pohled ostatních pěstounů a společně sdílet zkušenosti, které s sebou péče o děti přináší, zároveň měli možnost při společných prožitkových aktivitách s dětmi prozkoumat své ctnosti. Přičemž LASKAVOST, DŮVĚRA, PŘÁTELSKOST, UPŘÍMNOST, STAROSTLIVOST, ŠTĚDROST, OCHOTA, ODVAHA, ČESTNOST, SPOLEHLIVOST, POROZUMĚNÍ, TRPĚLIVOST, ZODPOVĚDNOST, SEBEDŮVĚRA či SEBELÁSKA to vše a mnohem více bylo obsahem víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstouny, který se uskutečnil ve dnech 14.10. – 16.10.2022 v Komorní Lhotce. V rámci sebeposílení jsme se během víkendu věnovali ctnostem, tedy kvalitám, které má v sobě každý z nás, a které lze využít jako cenný vnitřní motor či zdroj.

Věříme, že si naše pěstounské rodiny tento pobyt užily.

pobyt

2022-11-09 17:11:34

Pracovní doba recepce na ul. Moskevská

Pracovní doba recepce na ul. Moskevská 1103/1f, Havířov-Město 736 01:

Pondělí                                  6:00 – 18:00

Úterý                                     6:00 – 18:00

Středa                                    6:00 – 18:00

Čtvrtek                                   6:00 – 18:00

Pátek                                      6:00 – 18:00

 

Sobota, neděle, svátky - zavřeno

 

 

 

2022-11-08 09:11:55

Podzim v dětské skupině Edisonka

I v naší Dětské skupině je živo. Od 1.8.2022 jsme otevřeli Dětskou skupinu Edisonka 1 a Dětskou skupinu Edisonka 2 s celkovou kapacitou 24 dětí. Od září k nám přišlo spoustu nových dětí, kteří se úžasně adaptovaly. I pochmurný podzim si umíme s dětmi užít.

 

Dětská skupina Edisonka

Dětská skupina Edisonka

2022-10-06 08:10:28

Ukončení činnosti střediska Rehabilitace

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 901/26ZM/2022 byla činnost střediska Rehabilitace ukončena a převedena na společnost FitKlinik s. r.o., Fojství 579, Krmelín.

2022-10-05 10:10:40

Poděkování Nadaci rozvoje zdraví

Letos jsme poprvé realizovaly Net“RaD“iční příměstské tábory. Děti mohly trávit volný čas v době, kdy nechodily do školky nebo školy na výletech po okolí a u nás v RaDu.

Děkujeme za spolupráci Nadaci rozvoje zdraví, že s námi na tomto projektu spolupracovali. Díky finanční podpoře z nadace se dětem uhradilo cestovné a vstupné. Mohli jsme pořídit materiál na odpolední vyrábění. Těšíme se na další spolupráci.

 

Tým z ,,RaD“u

 

2022-09-29 07:09:46

Odborné sociální poradenství

Medailonek OSP

2022-09-06 13:09:57

Odlehčovací služba

Medailonek OS

2022-09-06 13:09:21

Raná péče

Medailonek RP

2022-09-06 13:09:16

Kontaktní a poradenské centrum

KPC

2022-09-06 13:09:04

Nízkoprahové denní centrum

NDC

2022-09-06 11:09:41

Streetwork

Streetwork

2022-09-06 11:09:28

Poděkování za ,,příměstský tábor“

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří realizovali příměstský tábor. Byl to první Ondráškův tábor vůbec, vzhledem k jeho nízkému věku jsme se obávali, jak to zvládne. Nicméně každý den se těšil a vracel se usměvavý, šťastný a spokojený.

Ještě jednou velké díky za trpělivost, Vaši energii a starost. Všechny "tety" byly úžasné. Budeme se těšit na příště.

Maminka Ondry B.


Děkujeme, veliká pomoc během léta. Syn byl nadšený.

Oceňuji lokace, náplň, přístup k dětem i rodičům.

Maminka Kubíka


Bylo to úžasné, syn byl zdravě unavený a dle jeho chování ho musel tábor velmi bavit, velmi kvalitní provedení, profesionální.

Moc děkujeme a snad se můžeme těšit na příště.

Oceňuji odvahu (v podstatě neznámé dítě), vysoké nasazení, aktivita, plánování, empatie.

Maminka Ondry O.


Moc děkujeme za možnost umístit Adámka na vašem příměstském táboře. Oceňujeme velmi, že pomáháte jak dětem, tak hlavně rodičům a přejeme hodně inspirace a sil do vaší další práce s našimi – vašimi dětmi.

Oceňuji láskyplný, nadstandartní i profesionální přístup k dětem s PAS postižením, výborně vybraný program – děti budou jistě vzpomínat.

Maminka Adámka


2022-08-30 13:08:36

Nabídka skupinové odlehčovací služby

Nabízíme odlehčení pro rodiny a zábavu pro děti.

Hlásit se můžete na emailu: odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz nebo tel: 724 538 804

Služba je hrazena dle platného ceníku.

Skupinova OS

2022-08-30 12:08:48

Služby pro pěstounské rodiny

Medailonek

2022-08-26 07:08:41

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

2022-07-22 13:07:14

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022".

2022-06-22 11:06:53

Bonusová nabídka odborného sociálního poradenství „RaD“

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“, poskytuje bezplatnou sociální službu Odborné sociální poradenství rodinám nebo osobám, které pečují o dítě se zdravotním postižením ve věku od 2 do 26 let. Cílem této služby je podpořit rodinu v řešení jejich obtížné životní situace.

 

 NABÍDKA BESÍDKY, POPŘ. BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ

 

Máte ve Vaší školce/školce začleněno dítě s autismem nebo potížemi např. v komunikaci, se začleněním do kolektivu?

Chtěli byste uspořádat ve Vaší třídě besídku na téma komunikace, sociálních situací, problémového chování nebo besídku na míru dle Vašeho zadání?

 

Pokud ano, neváhejte kontaktovat Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD v Havířově. Poradenští pracovníci se zkušenostmi s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se s Vámi na besídce nebo na konzultaci Vámi zadaného tématu domluví.

Bližší informace - viz leták:

Plakát besidka.pdf

2022-06-13 08:06:47

Poděkování sestřičkám

Klient Domácí zdravotní péče složil básničku Našim sestřičkám.

Děkujeme

 

2022-06-08 10:06:38

Oceněný kolektiv Domácí zdravotní péče

Dne 2.5.2022 proběhlo ocenění ve velkém sále KD Leoše Janáčka vyhlášení osobností města Havířova v kulturní, sportovní, sociální a zdravotní oblasti  za rok 2021.

Cenu obdržel také kolektiv Domácí zdravotní péče za dlouhodobě kvalitní a laskavou péči k pacientům a rovněž za vysoké pracovní nasazení v době vyhlášení pandemického stavu. 

 

2022-06-08 10:06:32

Dětská skupina Edisonka

Edisonka poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině od 1. 8. 2022. Péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj osobnosti a kulturních, hygienických a sociálních návyků.

Na ulici Edisonova 1/520 se nachází dvě dětské skupiny, každá s kapacitou 12 dětí. Poskytují služby pro děti od jednoho roku do 31. 8. po dosažení tří let věku.

 

Bližší informace - viz leták:

Leták Dětská skupina - základni informace.pdf

 

2022-04-14 10:04:55

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2021-07-16 07:07:58

Služby právního poradeství

Od pondělí 12. 10. 2020 budou služby právního poradeství poskytovány pouze objednaným klientům.

 

Tel. kontakt:

599 505 333 nebo 722 781 375.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2020-11-10 07:11:44

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz