Zhodnocení akce "Týden rané péče"

V termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhl již 14. ročník osvětové kampaně "Týden rané péče", jejímž sloganem pro letošní rok bylo Slovo „NEJDE“ neexistuje.

 

Zhodnocení  akce "Týden rané péče" 2021.pdf

2021-11-11 07:11:05

Upozornění - provozní doba

Upozorňujeme tímto, že došlo k úpravě provozní doby recepce na ul. Moskevská 1103/1f, Havířov - Město:

 

pondělí a čtvrtek                             6:00 -17:00

úterý, středa, pátek                         6:00 - 15:00.

 

Děkujeme za pochopení.

2021-11-11 07:11:04

Program ambulantní odlehčovací služby - listopad

  1. 11. 2021    „RaD“ovské pečení perníčků a lampionový průvod

  8. 11. 2021    Svícny

15. 11. 2021    Strašidýlka

22. 11. 2021    Vzhůru do oblak

29. 11. 2021    Soví království

2021-11-03 13:11:12

Den otevřených dveří

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" pořádá dne 3. listopadu 2021

 

Den otevřených dveří.

 

 

Bližší informace - viz pozvánka:

Den otevřených dveří.pdf

 

 

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

2021-10-27 14:10:10

"RaD"ovské pečení perníčků a lampionový průvod

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" vás zve dne 1. listopadu 2021 na akci

„RaD“ovské pečení perníčků a lampionový průvod

 

Pozvánka:

Pozvánka na pečení perníčků a lampionový průvod.pdf

2021-10-27 14:10:05

Hledáme externího pracovníka v sociálních službách

Staňte se součástí týmu pracovníků Odlehčovacích služeb „RoRýs“. Dáme Vám příležitost získat praxi a zkušenosti v péči o mladé lidi a děti s různým typem postižení – kombinované, tělesné, mentální a Autismus. Nabízíme práci v příjemném kolektivu. Neváhejte nám zaslat životopis. Vybrané kandidáty pozveme na úvodní pohovor, provedeme Vás střediskem a seznámíme Vás s budoucí prací a kolegy.

 

Bližší informace:

Nabidka - extení pracovnik.pdf

2021-10-13 13:10:02

Zahradní slavnost

V pátek dne 24.9.2021 se od 14 hodin uskuteční v prostorách Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" na ul. Atriová 5, Havířov - Město

 

Zah"RaD"adní slavnost.

 

 

 

 

Těšíme se na Vaší účast.

2021-10-04 06:10:53

Nabídka volných pracovních míst

Sociální služby města Havířova přijme pro středisko Domácí péče a pro středisko Respitní péče - odlehčovací služby v pobytové formě do pracovního poměru na plný úvazek všeobecné sestry. Více informací v sekci Volná místa.

2021-09-09 12:09:00

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2021-07-16 07:07:58

Výlet „RaD“ovských dětí do ZOO Ostrava

Na začátku července jsme přivítali prázdniny společným výletem do ostravské ZOO. Díky uvolněným opatřením jsme se společně vydali pozdravit a nakrmit kozičky a morčátka. Počasí nám přálo, zvířátka byla odpočatá, měla chuť se s námi fotit, také jsme viděli spoustu mláďátek – selátka, mladé pávy, opičky. Odměnili jsme se dobrým jídlem a skákacím hradem. Cestování zpět bylo v duchu relaxu a odpočinku, většina dětí samou blažeností usnula v autobuse.

2021-07-13 12:07:22

Pravidla pro návštěvy od 1. 6. 2021 na středisku Respitní péče

Návštěvy jsou možné za následujících podmínek

-        doložení negativního výsledku PCR nebo POC (tzv. antigenního) testu nejvýše starého 48 hodin. Navštěvující osoba má rovněž možnost požádat 1 x za 7 dní o provedení POC testu zdravotní personál Respitní péče. Těmto žadatelům budeme test provádět jedenkrát za 7 dní a to pouze v soboty.

-        doložení potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19 a to následujícím způsobem

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 2.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.“
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Denně od 15,00 – do 17,00 hodinPravidla pro návštěvující osoby

-        před absolvováním návštěvy již není potřeba se předem telefonicky objednávat

-        klienty mohou současně navštívit dvě osoby

-        po dobu návštěvy se osoby budou zdržovat na pokoji, terase či venkovních prostorech střediska

-        navštěvující osoba je povinná provést před vstupem na oddělení řádnou dezinfekci rukou

-        před vstupem se provede kontrola tělesné teploty a dotazování na symptomy koronavirové infekce

-        osoba navštěvující klienta je povinná používat ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor bez výdechového ventilu nebo nanoroušku jež splňuje filtrační účinnost alespoň 94%  a to s výjimkou dětí do dvou let a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let, které mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének (chirurgická rouška)

-        v průběhu návštěvy je nutné dodržování odstupu minimálně 2 metry mezi klientem a návštěvou.  Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.

-        vstup se zvířetem je zakázán.

2021-06-01 12:06:22

Poradenské centrum Khamoro

Služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „Odborné sociální poradenství“ byly ke dni 31.12.2020 zrušeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Služba „Terénní programy“ pokračuje v poskytování svých služeb v plném rozsahu.

2021-05-21 09:05:45

Registrace do rezervačního systému na očkování

Od 15. 1. 2021 je spuštěn centrální rezervační systém na očkování proti covid-19 pro seniory. 

Centrální očkování je primární prevencí proti šíření nákazy v populaci a zároveň nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie.

Centrální rezervační systém poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Registrace je online, vyplňuje se registrační formulář pro osoby indikující jejich zájem a souhlas s očkováním, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci.

S ohledem na spuštěnou registraci, Sociální služby města Havířova (SSmH) nabízí pomoc seniorům s registrací do centrálního očkovacího systému.

 

Pokud jste klientem některé ze služeb SSmH - denní stacionář, pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, obraťte se na svoji sociální pracovnici, která Vám s registrací pomůže.

 

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Alena Konečná - tel: 596 477 320

 

Bc. Ivana Guňková - tel: 596 477 316

 

Mgr. Ivana Ryšková - tel: 596 477 354

 

Mgr. Barbora Benešová - tel: 596 477 321

 

Bc. Jaroslava Bernatíková - tel: 596 477 354

 

V případě, že nejste klientem Sociálních služeb města Havířova, můžete kontaktovat sociální pracovnici Odborného sociálního poradenství Bc. Simonu Miechovou, tel. 596 477 358, mobil 725 976 962.

2021-05-21 09:05:42

Platnost permanentek pro dárce krve

Město Havířov dne 28. ledna 2020 ocenilo bezpříspěvkové dárce krve, kteří obdrželi čipovou kartu na bezplatnou přepravu v systému městské hromadné dopravy v Havířově na rok 2020 a poukazy na permanentky v hodnotě 1 000 Kč na aktivity, akce či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města v roce 2020 (sport, kultura, zdravotnictví).

Vzhledem k pandemické situaci a vládním opatřením v roce 2020, nebylo možné v průběhu roku 2020 všechny permanentky na služby, akce či aktivity v příspěvkových organizacích města využít (konkrétně na kulturní akce, sportovní aktivity, léčebné a relaxační procedury).

Z tohoto důvodu se platnost permanentek pro dárce krve oceněné dne 28.01.2020 se prodlužuje do 31.12.2021.

2021-05-21 09:05:33

Oznámení o úpravě úhrady

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že od 6.1.2021 dochází k úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služvy Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD" (viz příloha).

 

Příloha:

Oznámení o úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služby Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD".pdf

2021-01-06 10:01:04

Služby právního poradeství

Od pondělí 12. 10. 2020 budou služby právního poradeství poskytovány pouze objednaným klientům.

 

Tel. kontakt:

599 505 333 nebo 722 781 375.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2020-11-10 07:11:44

Vyjádření ředitele organizace

Vážení spoluobčané, vážení klienti Sociálních služeb města Havířova.

 

Pro dny stavu nouze a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1028 upřesňujeme fungování našich poskytovaných služeb. Snažíme se služby co nejvíce zachovat v původním rozsahu a časovém rozmezí.

Bohužel, ani nám, se nevyhnula onemocnění zaměstnanců, takže se potýkáme s jejich nedostatkem. Vzhledem k tomuto faktu a vzhledem k šíření onemocnění CIVID – 19, jsme museli přistoupit k určitým korekcím.

Doufáme, že budete mít pochopení, trpělivost a zachováte nám i nadále Vaši přízeň.

Přejeme Vám i nám, abychom následující dny zvládli ve zdraví.

Apelujeme. Dodržujte prosím veškerá ochranná a hygienická opatření.

Děkujeme.

 

Ing. Milan Černý

ředitel Sociálních služeb města Havířova

2020-10-19 08:10:26

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz