Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Odlehčovací služby

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé dospělé se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb. Služba podporuje individualizaci v přístupu, tzn., že se přizpůsobuje časově, místně i náplní potřebám rodiny.

 

Cíle služby

 • poskytnout rodinám možnost odpočinku a úlevy od enormní psychické a fyzické zátěže vyplývající z péče o dítě či mladého dospělého se zdravotním postižením
 • podpora začleňování dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením mezi své vrstevníky a usilovat o rovný přístup k příležitostem
 • podpora co nejvyšší možné míry samostatnosti
 • rozvoj kompetencí klienta v oblasti rozhodování (s ohledem na věk a omezení v důsledku zdravotního postižení)
 • respekt k právům a individuálním potřebám klientů; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte, mladého člověka, rozvoj jeho schopností a dovedností (pracovník dává prostor k rozhodnutím a přáním dítěte, mladého člověka, s ohledem na jeho věk, mentální zralost a stanovený individuální plán)
 • respektování osobního prostoru (pracovník se pohybuje pouze v prostoru, který rodina pro službu vymezila, zachovává diskrétnost)
 • podpora samostatnosti dítěte a mladého člověka (komunikace s okolím, sebeobslužné činnosti – oblékání, obouvání)
 • citlivý, partnerský a odborný přístup (školení pracovníků v oblasti – zásad komunikace s osobami s mentálním postižením, používání jazykového programu MAKATON – gesta, výměnný obrázkový systém VOKS – fotky, piktogramy)
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby (pořádání společenských akcí)
 • rodiny trvale pečující o děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 2 let do dosažení 26 let
 • rodiny s dítětem a mladým dospělým se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, kombinovaným a osobám s autismem)
 • služba je poskytována rodinám z Havířova a obcí s místní působností a rodinám z Karviné.

 

Zásady poskytování služby

 • dostupnost, bezpečnost služby (bezbariérovost, služba je poskytována proškolenými odbornými pracovníky)

 

Cílová skupina

 • rodiny trvale pečující o dítě a mladé lidi se zdravotním postižením od 1 – 40 let (změna cílové skupiny od 1. dubna 2016)
 • rodina s dítětem a mladým dospělým se zdravotním postižením /mentálním, tělesným, kombinovaným, autismem)
 • služby je poskytována rodinám s Havířova a obcí místní příslušnosti a rodinám z okolních obcí (s dojezdem do 45 min veřejně dostupnou dopravou).
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz