Poradenství pro osoby zdravotně postižené

Poradenství pro osoby zdravotně postižené je součástí základního sociálního poradenství, podává potřebné informace, které pomohou řešit vaši tíživou životní situaci (služby, pomoc, dávky apod.).

Kontakt:

Recepce: 596 477 300, 596 411 031

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz