Volná místa

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova – Středisko sociálních zařízení - přijme do pracovního poměru na plný úvazek poradce/poradkyni pro rodinné pečující.

Vykonávaná agenda:

Poskytování odborné sociálně zdravotní péče pečujícím osobám. Zjišťování potřeb klienta a jeho rodiny, organizování, koordinace, monitoring, hodnocení a nabídka služeb různého typu za účelem sestavení a realizace individuálního plánu sociálně zdravotní komunitní péče. 

Požadujeme:

 • vzdělání VŠ nebo VOŠ v oboru sociálně zdravotní péče/služeb (nebo vzdělání v oboru všeobecná sestra a oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální politiku, sociální a humanitární práci, charitní a sociální činnost),
 • trestní bezúhonnost,
 • zkušenosti v oblasti práce s rodinou, seniory, občany se zdravotním postižením,
 • organizační schopnosti,
 • svědomitost, komunikační a vyjednávací schopnosti,
 • časová flexibilita,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • aktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost,
 • schopnost pracovat v týmu. 

Nabízíme:

 • práci v kolektivu odborně profilované organizace,
 • kvalitně vybavené materiální zázemí pro výkon práce,
 • podpora v dalším profesním růstu, zaškolení v poskytování profesionálních služeb,
 • stabilní zaměstnání s ohodnocením odpovídajícím standardu a kvalitě odvedené práce.

Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 3, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 10. platová třída dle kvalifikace od 21 300,- Kč v závislosti na délce praxe.

Datum nástupu:  1.4.2018

Pracovní poměr je na dobu určitou do 30.9.2019.

Pracovní pozice je vytvořena v rámci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006253.

 

Nabídky s uvedením základních identifikačních a kontaktních údajů žadatele, s profesním životopisem zaměřeným na popis vykonávaných činností, s výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a s kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné zaslat v elektronické podobě na adresu ekonom@ssmh.cz, podat osobně nebo zaslat poštou na adresu

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12

736 01 Havířov  - Podlesí  

v termínu nejpozději do 23. 1. 2018.

 Podrobné informace podá: Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová, vedoucí Střediska sociálních zařízení, tel.: 596 477 310, mobil 602 728 819.

 

 

Sociální služby města Havířova – středisko Respitní péče přijme do hlavního pracovního poměru na plný úvazek ergoterapeuta, ergoterapeutku v oboru zdravotnictví

Požadujeme:

- vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru ergoterapeut dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb.

- trestní bezúhonnost

- dobré komunikační schopnosti, flexibilitu

- pozitivní vztah k lidem, aktivní přístup, samostatnost

- schopnost pracovat v týmu

- odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů

Nabízíme:

- práci v kolektivu odborně profilované organizace

- příjemné pracovní prostředí

- stabilní zaměstnání s ohodnocením odpovídajícím dané pracovní pozici

- plný pracovní úvazek

Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 3, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - 10. platová třída dle kvalifikace od 21 300,- Kč v závislosti na délce praxe

Datum nástupu:   ihned

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12

736 01 Havířov  - Podlesí

Bližší informace podá: Ing. Milena Maroszová, telefon 599 505 332

Nabídky s profesním životopisem zasílejte listovní poštou na výše uvedenou adresu nebo v elektronické podobě na adresu:  ekonom@ssmh-havirov.cz

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz