Světový den autismu v Havířově

V souvislosti se "Světovým dnem povědomí o autismu" se v Havířově konal první ročník oslav Dne autismu v Havířově.

V sobotu 1. dubna 2017 se u obchodního domu Elán v Havířově sešli všichni poskytovatelé služeb pro osoby s autismem a společně s primátorkou města Janou Feberovou a náměstkyní pro sociální rozvoj Alenou Zedníkovou byla oslava zahájena.

Prostory před obchodním domem Elán se návštěvníky naplnily ihned po zahájení akce. Většina příchozích přišla Světový den autismu podpořit v modrém. Návštěvníci se dotazovali na služby pro autisty, na speciální metody práce. Informace byly doplněny výstavou fotografií a ukázkou speciálních pomůcek. Děti byly odměněny balónkem a drobnostmi v barvě typické pro autismus.

Cílem akce bylo informování veřejnosti, že město Havířov má vytvořenou síť služeb, která je zaměřena na pomoc a podporu osob s Poruchou autistického spektra (PAS).

Akce měla formu informačně zábavného dopoledne. Součástí akce bylo nasvícení Kulturního domu P. Bezruče v Havířově.

Věříme, že se z této oslavy stane v budoucnu akce tradiční a bude stejně pozitivní a přínosná jako ta letošní.

 

2017-04-18 13:04:07

Aktivizační program v Denním stacionáři

Duben

   3. 4. 2017      Biblioterapie – čtení

 11. 4. 2017      Pečení beránka a malování vajíček

 18. 4. 2017      Soutěž v Člověče nezlob se!

 19. 4. 2017      Biblioterapie – promítání Ostravice

 21. 4. 2017      Biblická hodina

 25. 4. 2017      Seniorská kuželka

 26. 4. 2017      Boccia – městská sportovní hala Slavie

 28. 4. 2017      Přednáška muzea Těšínska „ Manželky Těšínských Piastovců“

 

 

Květen

 5. 5. 2017       Přednáška ZOO Ostrava – p. Adámek

 9. 5. 2017       Biblioterapie – čtení o lásce

12. 5. 2017      Přednáška muzea Těšínska – Významní rodáci a osobnosti   

                         Těšínska období Středověku

19. 5. 2017      MŠ Švabinského – vystoupení ke dni Matek 

23. 5. 2017      Biblioterapie – čtení z nových knik

25. 5. 2017      Biblická hodina 

26. 5. 2017      Smažení vaječiny

 

Červen

  9. 6. 2017      Oslava Jubilantů

13. 6. 2017      Biblioterapie - prezentace

16. 6. 2017      Výlet – stáj u Luka Chotěbuz

20. 6. 2017      Biblioterapie - čtení

22. 6. 2017      Boccia Helios

23. 6. 2017      Přednáška muzea Těšínska – Zvířata ve službách války

30. 6. 2017      Biblická hodina

2017-04-11 14:04:19

Akce Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Duben

   3. 4. 2017      Jaro

10. 4. 2017      Velikonoce - zdobení vajíček

24. 4. 2017      Mozaika - květiny

 

Odlehčovací služby na měsíc duben 2017.pdf

2017-04-05 12:04:04

Volné místo psychologa

Sociální služby města Havířova -  Středisko poradenství - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Služby pro pěstounské rodiny přijme do hlavního pracovního poměru na plný úvazek (zástup za mateřskou dovolenou) psychologa pro práci v oblasti manželského a rodinného poradenství.

 

Bližší informace naleznete v sekci "Volná místa".

2017-03-09 10:03:40

Nabídka vzděl. programů pro osoby pečující a osoby v evidenci

Pro rok 2017 pracovnice „Služeb pro pěstounské rodiny“ připravily níže uvedenou nabídku vzdělávacích programů pro osoby pečující a osoby v evidenci.


Aktuální nabídka vzdělávacích programů na první pololetí roku 2017:

     7. 3. 2017    Vzdělávací klub pro pěstouny na přechodnou dobu

 15. 3. 2017     Opouštění hnízda – odchod dětí z pěstounské rodiny 

   6. 4. 2017      Psychohygiena pro pěstouny 3

 26. 4. 2017      Komunikace v rodině

 27. 4. 2017      Vzdělávací klub pro pěstouny na přechodnou dobu

   9. 5. 2017      Výchova dítěte mladšího školního věku

 30. 5. 2017      Psychoposilovna pro pěstouny

 22. 6. 2017      Vzdělávací klub pro pěstouny na přechodnou dobu

 

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny s dětmi

19. 5. – 21. 5. 2017    Komunikace se školou, šikana (Malenovice, hotel Rajská bouda)

  9. 6. – 11. 6. 2017     Kyberšikana a rizika elektronické komunikace, netolismus (závislost na

                                       virtuálních drogách – televize, video, počítačové hry apod.) a gambling

                                       (Malenovice, hotel Rajská bouda)

 

Více informací k vzdělávacím programům najdete v sekci Služby pro pěstounské rodiny - dokumenty.

 

Doufáme, že nabídka vzdělávacích programů osloví pěstouny a těšíme se na jejich účast.

Pracovní tým „Služeb pro pěstounské rodiny“ .  

2017-03-06 12:03:38

Karneval v Poradenském středisku pro rodinu a dítě "RaD"

24. únor 2017 se v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“ nesl v duchu karnevalu. Krásnými maskami se to jen hemžilo a atmosféru doplnila pravá karnevalová výzdoba. Nechyběly soutěže, hudba ani dobrůtky.

Po přivítání začala první soutěž v tanci s vyřazováním. Všichni soutěžící byli moc šikovní. Dále se podlézalo pod stále se snižující tyčí. Připraven byl i tanec ve dvojicích s balonkem, který jim nesměl upadnout.

Mezi nejzábavnější část patřilo omotávání figurantů toaletním papírem na čas. Soutěžící se snažili a z figurantů byly dokonalé mumie. Nakonec se celé omotávání přeměnilo v jednu velkou papírovou bitvu, která vykouzlila všem úsměv na tváři. Nechyběla ani diskotéka a volná zábava.

Karneval jsme zakončili focením u torza klauna Šáši a společným fotem.

 

 

2017-03-06 08:03:53

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ a rok 2016

Konec starého a začátek nového roku bývá časem bilancování, co se povedlo a co ne, které z plánů byly realizovány, a na které se ještě nedostalo. Rádi bychom i my zavzpomínali na uplynulý rok a krátce si připomněli akce a oslavy, které jsme si i navzdory dnešní uspěchané době společně s našimi klienty užili.

První akcí v únoru bylo „RaD“ovské pečení, na kterém si děti společně s rodiči upekli muffiny. Pečení se zdařilo a do následného zdobení se zapojili opravdu všichni. Muffiny byly voňavé, různobarevné s náplněmi ovocnými, ořechovými, čokoládovými. Chutnaly nezapomenutelně, protože byly připravované s láskou.

Duben je měsícem, kdy již tradičně slavíme Den autismu a při té příležitosti jsme se účastnili konference „Dětství s autismem“. Na konci dubna se v „RaD“u  symbolicky pálily čarodějnice.

V měsíci červnu se školní rok zakončil „RaD“ovánkami v „RaD“u s opékáním párků. Pro děti byly připraveny soutěže a odměny a ke konci „RaD“ovánek se atriem nesla vůně opečených párků. A vydali jsme se také trochu „do světa“, pracovníci s dětmi si užili celodenní výlet v Hobby Parku v Bohumíně, který nabízel venkovní houpačky, klouzačky, prolézačky, vodotrysk, dopravní hřiště, malou ZOO … Rodičům jsme dopřáli odpočinek doma.

Červenec a srpen se stejně jako v minulém roce nesl v prázdninové náladě. Pracovníci dopřávali i krátké prázdniny rodičům a pro jejich děti pořádali každý týden půldenní výlety v rámci Havířova, okolních měst a míst.

V září se konal Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, na kterém jsme prezentovali své služby. Nechyběla oblíbená letní akce „Zahradní slavnost“, tentokrát na téma „Na Divokém západě“. Zábavu nám zpestřili živí koně, na kterých se mohli děti i rodiče povozit a díky firmě Semag, rodičům a kuchtičkám z „RaD“u jsme si pochutnali na pochoutkách divokého západu.

V říjnu se všichni sešli v hallowenských maskách ve středisku, kde za povídání strašidelných historek vyčkali na setmění a pak se vydali na lampionový průvod městem. V říjnu se poradci v rámci akce Týden rané péče vydali na osvětové a depistážní schůzky s pediatry Havířova. Cílem bylo předání informací a kontaktů na služby pro rodiče s postiženými dětmi.

Již tradiční listopadovou akcí je celorepublikový Týden rané péče, kterého se poradenské středisko aktivně účastnilo. Kromě schůzek s pediatry navštěvovali poradci rané péče také žáky převážně 2. tříd Základních škol z Havířova a blízkého okolí s projektem „Když už o postižení něco vím, kamarádovi pomoct se nebojím“. Projekt byl zaměřen na informovanost žáků, jak se chovat ke spolužákům či kamarádům, kteří jsou handicapovaní nebo potřebují pomoc.

Na závěr roku 2016 nemohla chybět již tradiční akce Kapr „RaD“ek, na které si děti a rodiče mohli vyrobit spoustu originálních vánočních ozdob a také vylosovat živého kapra. Za spolupráci na této akci děkujeme firmě V + K Horváthovým.

Za celé středisko děkujeme našim klientům za společný příjemně strávený čas, spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí, a sponzorům za občerstvení a odměny pro děti, kterými nám naše akce zpříjemňují.

Za pracovníky Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“ Mgr. Renáta Vališová, vedoucí střediska

 

Foto z akcí naleznete v sekci "Rodina - dítě se zdravotním postižením - odlehčovací služby - fotogalerie".

2017-01-10 14:01:36

Týden rané péče

TÝDEN RANÉ PÉČE ®

  … byli jsme jeho součástí

 

V neděli 13.11.2016 skončil devátý ročník Týdne rané péče ®. Tato akce má celorepublikový dosah. Cílem Týdne rané péče je přiblížit veřejnosti službu raná péče, pro koho je určena a co je její podstata.

Mottem letošního Týdne rané péče bylo „Domov je doma“.

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ se letos do akce zapojilo osvětovými akcemi. Cílem bylo sdělit veřejnosti, že také Havířov má svou služba rané péče, která je profesionální pro klienty dostupná a pro svou specifičnost nenahraditelná.  

V rámci Týdne rané péče se poradci zapojili do diskuzního fóra pracovní skupiny Raná péče s tématem Role zadavatele rané péče.        

V průběhu měsíců říjen a listopad 2016 se uskutečnila pracovní setkání s pediatry z Havířova, jejichž cílem byla osvěta služby rané péče a depistáž.

Poradci navštěvovali žáky a pedagogy 2. tříd základních havířovských škol s besedou na téma „Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím.“ Besedy byly zaměřeny na integraci dětí s postižením do běžných škol, vysvětlení odlišností v jejich chování, a přiblížení možných potřeb dětí s postižením.

 

Beseda v ZŠ Gorkého, Havířov - ukázka REŽIMU AKTIVIT pro děti s PAS

 

Beseda v ZŠ Gorkého, Havířov - praktické užití jazykového programu MAKATON

2016-11-29 09:11:17

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Jednání pracovní skupiny v Poradenském centru KHAMORO

Pracovní skupina „Občané v přechodné krizi a etnické menšiny“ v rámci „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ se sešla dne 6. října 2016 v prostorách Poradenského centra KHAMORO na společném jednání. Členové pracovní skupiny jsou  zástupci  Armády spásy (Azylového domu pro muže, Domu pro matky s dětmi), Magistrátu města Havířova (kurátor pro dospělé, romský asistent), Sociálních služeb města Havířova (Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, Poradenského  centra KHAMORO), Spolku Heřmánek, Slezské diakonie,  Spolku PORTAVITA,  ADRY o.p.s. a Probační a mediační služby ČR.  Členové pracovní skupiny si předali aktuální informace z činností ze svých organizací. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO prezentovaly v rámci setkání služby poskytované Poradenským centrem KHAMORO, zodpověděly konkrétní dotazy účastníků na specifika spolupráce s uživateli služeb Poradenského centra KHAMORO, a účastníci jednání měli také možnost si prohlédnout prostory. V závěru setkání pozval vedoucí skupiny všechny členy pracovní skupiny na akci pořádanou v rámci „Dnů proti chudobě“ „Setkání u společného ohně“ pro osoby sociálně vyloučené, pracovníky neziskových organizací, významné státní a místní politiky a veřejnost, která se koná dne 17. října 2016 v 17:00 hodin v areálu Azylového domu pro muže, Na Spojce 807/2 v Havířově.

Zápisy z jednání pracovní skupiny najdete v případě zájmu na internetové adrese: www.havirov-city.cz.

2016-10-18 14:10:27

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Respitní péče - pobytová služba

Návštěva dobrovolnice z Adry u naší klientky na středisku Respitní péče.

 

2016-05-09 11:05:45

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Vrstevnická skupina pro dospívající děti

Pracovnice služby uspořádaly v podzimním období roku 2015 program pro dospívající děti ve věku od 16 let vyrůstající v pěstounské péči v rodinách, se kterými má SSmH uzavřenou dohodu o výkonu PP. Cílem programu je poradenství při osamostatňování mladých dospělých žijících v náhradní rodinné péči.  Setkání se pravidelně účastnilo 5 dospívajících ve věku od 17 do 19 let.

V období od 8. 10. do 2. 12. 2015 proběhlo v prostorách služby celkem  8 setkání vrstevnické skupiny, na kterých byli dospívající postupně seznámeni s problematikou samostatného bydlení, sociálních dávek a příspěvků, hospodaření s vlastními financemi, získávání zaměstnání, vedením domácnosti a také s otázkami ohledně mezilidských a partnerských vztahů a přátelství.

Touto cestou chceme také ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za aktivní zapojení, sdílení Vašich zkušeností a otevřenost. Současně děkujeme za cenné podněty a kladné hodnocení, které jsme obdrželi díky Vaší zpětné vazbě.

 

Tým pracovníků Služeb pro pěstounské rodiny

2015-12-15 08:12:46

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Lymfatické přístrojové masáže

Středisko Rehabilitace nabízí od měsíce října 2015

zvýhodněné ceny lymfatických přístrojových masáží.

Cena za 1 masáž:       100,- Kč

Cena za 10 masáží:    950,- Kč.

 

Při platbě je možné využít také čerpání fondu FKSP.

Lze použít jako dárkový poukaz.

 

Bližší informace na tel.: 596 828 460 nebo osobně na středisku Rehabilitace SSmH, ul. Karvinská 3, Havířov-Město.

2015-10-12 14:10:54

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • Iveta Konkolská za pracoviště respitní péče
 • Bc. Marcel Dvořák za pracoviště denního stacionáře
2015-05-12 07:05:00

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58

Centrum prevence připravilo nový program

Centrum prevence připravilo nový program „Co se mě (ne)dotýká“

Středisko Sociálních služeb města Havířova Centrum prevence již přes 10 let realizuje programy primární prevence u dětí a mládeže na základních a středních školách, které jsou zaměřeny zejména na zdravý způsob života a na prevenci zneužívání návykových látek,  podporují zdravé vztahy v třídních kolektivech a předcházení  šikaně. Obsahem programů je  také práce s postoji a chováním dětí a mládeže, nácvik psychosociálních dovedností a přijímání vlastní zodpovědnosti.

 V nadcházejícím školním roce pracovníci Centra  nabízí nový program pod názvem „Co se mě (ne)dotýká“, jehož cílem je přispět k lepšímu sebepoznávání a získání sebezkušeností účastníků programu prostřednictvím práce s postoji k negativním jevům a hledání pozitivních alternativ. Dalším důležitým cílem je vrstevnická svépomoc. Jednotlivá setkání budou věnována těmto tématům: komunikace, řešení konfliktů, zodpovědnost, šikana, rasismus, sexuální zneužívání, závislosti. Program probíhá převážně formou prožitku, využívá her, modelových situací a práce ve skupině. Bližší informace o programu najdete na www.ssmh.cz, nebo kontaktujte pracovnice Centra na e-mailové adrese centrumprevence@ssmh.cz nebo tel.č.599 505 320.

2012-09-17 10:09:38
© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz